gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK, İÇİŞLERİ, KALKINMA İLE ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIKL

Halil ETYEMEZ, Muhammet BALTA, Mehmet İSLAMOĞLU, Mücahit DEMİRTAŞ, Sedat KADIOĞLU, İrfan UZUN, Dr. Cengiz Taylan BAYKARA, Muhammed Cevdet ORHAN, Abdullah Rıdvan AĞAOĞLU, Melik Adnan ÇELİK, Halim BEDİZ atama kararnameleri

16 Eylül 2011 Cuma 01:53
Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, İçişleri, Kalkınma ile Orman ve Su İşleri Bakanlıkl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/724
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 8000 ek göstergeli Bakan Yardımcılığına Halil ETYEMEZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
15/9/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/705
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 8000 ek göstergeli Bakan Yardımcılığına, Muhammet BALTA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
15/9/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Erdoğan BAYRAKTAR
Başbakan Çevre ve Şehircilik Bakanı
—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/706
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Bakanlık Müşaviri Mehmet İSLAMOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
15/9/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Erdoğan BAYRAKTAR
Başbakan Çevre ve Şehircilik Bakanı
—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/707
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Bakanlık Müşaviri Mücahit DEMİRTAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
15/9/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Erdoğan BAYRAKTAR
Başbakan Çevre ve Şehircilik Bakanı
—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/708
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Sedat KADIOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
15/9/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Erdoğan BAYRAKTAR
Başbakan Çevre ve Şehircilik Bakanı
—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/709
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, İrfan UZUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
15/9/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Erdoğan BAYRAKTAR
Başbakan Çevre ve Şehircilik Bakanı
—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/710
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Dr. Cengiz Taylan BAYKARA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
15/9/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Erdoğan BAYRAKTAR
Başbakan Çevre ve Şehircilik Bakanı
—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/711
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğüne, Mehmet Ali KAHRAMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
15/9/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Erdoğan BAYRAKTAR
Başbakan Çevre ve Şehircilik Bakanı
—— • ——
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/713
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Muhammed Cevdet ORHAN’ın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
15/9/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN İdris Naim ŞAHİN
Başbakan İçişleri Bakanı
—— • ——
Kalkınma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/714
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Abdullah Rıdvan AĞAOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.
15/9/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Cevdet YILMAZ
Başbakan Kalkınma Bakanı
—— • ——
Kalkınma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/715
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Melik Adnan ÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.
15/9/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Cevdet YILMAZ
Başbakan Kalkınma Bakanı
—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/716
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Personel Dairesi Başkanlığına Bakanlık Müşaviri Halim BEDİZ’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
15/9/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU
Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET