gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI İLE DEVLET, ADALET, TARIM VE KÖYİŞLERİ VE ÇALIŞMA VE SOSYAL G

Atamaya ilişkin karar 28.12.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

28 Aralık 2010 Salı 05:15

 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2010/835
             1 – Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine), Turan ÖZ’ün atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.
27/12/2010
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ali BABACAN
                  Başbakan                         Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
—— • ——
             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:
             Karar Sayısı : 2010/836
             1 – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Mustafa BİTİREN’in atanması, 2477 sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.
27/12/2010
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ali BABACAN
                  Başbakan                         Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
—— • ——
             Devlet Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2010/837
             1 – Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, İç Denetçi Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ’ün atanması 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 633 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
27/12/2010
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK
                  Başbakan                                             Devlet Bakanı
—— • ——
             Adalet Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2010/839
             1 – Adlî Tıp Kurumu İkinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyeliğine, Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyesi Uzm. Dr. H. Mehmet AKIN’ın atanması,
             2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
27/12/2010
                                                                                                                  Abdullah GÜL
                                                                                                             CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN
                  Başbakan                                             Adalet Bakanı
—— • ——
             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2010/845
             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Çorum İl Müdürlüğüne, Niğde İl Müdürü Cemil USANMAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
27/12/2010
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER
                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı
—— • ——
             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2010/846
             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bilgi İşlem Daire Başkanlığına, Dursun GÖKMEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
27/12/2010
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Ömer DİNÇER
                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET