gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DEVLET DESTEKLERİNİ İZLEME VE DENETLEME KURULU ÜYELİKLERİNE ATAMALAR

Karar 29.12.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

29 Aralık 2010 Çarşamba 09:08
Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu Üyeliklerine Atamalar

 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2010/834
             1 − Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu Üyeliklerine;
             Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü İ. İlhan HATİPOĞLU'nun,
             Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü İbrahim USLU'nun,
             Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Abdüllatif TUNA'nın,
             Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürü İbrahim ŞENEL'in,
             Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Orhan EROĞLU'nun,
             Rekabet Kurumu 2. Daire Başkan Vekili Ali DEMİRÖZ'ün,
             atanmaları, 6015 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
             2 − Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.
28/12/2010
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ali BABACAN

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET