gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DIŞİŞLERİ, BAYINDIRLIK VE İSKAN İLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIKLARINA AİT ATAMA KARARLARI

Büyükelçi Mehmet TAŞER,Büyükelçi Akif AYHAN, Büyükelçi Mustafa Aykut SEZGİN, Ömer Ali ANBAR, Ömer ÇAKIR’ın atama kararları 10.01.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

10 Ocak 2011 Pazartesi 07:46
Dışişleri, Bayındırlık ve İskan ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

10 Ocak 2011 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27811
ATAMA KARARLARI
             Dışişleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/21
             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Teftiş Kurulu Üyeliklerine,
             – Büyükelçi Mehmet TAŞER’in
             – Büyükelçi Akif AYHAN’ın
             – Büyükelçi Mustafa Aykut SEZGİN’in
             atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
9/1/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı
—— • ——
             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/1
             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Ömer Ali ANBAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
9/1/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR
                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
             Kültür ve Turizm Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/41
             1 – Bakanlık Müşaviri Gürhan ÖZDEĞER’in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması;
             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Ömer ÇAKIR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
9/1/2011
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ertuğrul GÜNAY
                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET