gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DR. ADNAN ERTEM VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATANMIŞTIR.

13.10.2010 tarih ve 27728 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:05
Dr. Adnan ERTEM Vakıflar Genel Müdürlüğüne atanmıştır.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:             Karar Sayısı : 2010/694

             Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Vakıflar Genel Müdürlüğüne, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Dr. Adnan ERTEM’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           

 Dr. Adnan ERTEM 1965 yılında Mercan’da doğdu. İlkokulu Mercan’da, ortaokul ve liseyi Erzurum’da okudu. 1983 yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Ana Bilim dalında yüksek lisansa başladı. 1990 yılında “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Vakıflarla İlgili Uygulamalar” adlı tezle yüksek lisansını tamamladı. 1990 yılında bu kez İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı Sosyal Değişme Bilim Dalında doktoraya başladı. 1997 yılında ise “Osmanlı’da ve Cumhuriyet Döneminde Sosyal Bütünleşme Açısından Vakıflar” konulu tezle doktorasını tamamladı. Akademik çalışmalarını tamamen vakıflar üzerine yürüttü. Bilhassa vakıf mevzuatında yapılması gereken düzenlemeler ve cemaat (azınlık) vakıfları konularında ihtisası ve çalışmaları bulunmaktadır.


1988 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. 1991 yılında müfettişliğe, 2002 yılında ise başmüfettişliğe atandı. 2002-2007 yılları arasında İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevini vekaleten yürüttü. Kasım 2007 tarihinde Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. 14 Ekim 2010 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne atanan Ertem, Vakıflar Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

İngilizce bilen Ertem, evli ve iki çocuk babasıdır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET