Öncekiler Sonrakiler

DR. HASAN GÜL DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ

Dr. Hasan GÜL Danıştay Üyeliğine Seçildi. Kararname 15.04.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

15 Nisan 2011 Cuma 08:36
Dr. Hasan GÜL  Danıştay Üyeliğine Seçildi

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2011/27
Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddelerigereğince, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol eski Genel Müdürü Dr. Hasan GÜL seçilmiştir.
14/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET