gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ENVER AKSOY TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞINA, DR. İBRAHİM ÖZCAN TARIMS

12.10.2010 tarih ve 27727 sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:04
Enver AKSOY Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına,  Dr. İbrahim ÖZCAN Tarıms

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/686
             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Strateji Geliştirme Başkanlığına, Enver AKSOY'un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
11/10/2010
                                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER
                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı
—— • ——
             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2010/687
             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığına, Dr. İbrahim ÖZCAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
11/10/2010
                                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER
                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı
—— • ——

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET