Öncekiler Sonrakiler

ENVER AKSOY TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞINA, DR. İBRAHİM ÖZCAN TARIMS

12.10.2010 tarih ve 27727 sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:04
Enver AKSOY Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına,  Dr. İbrahim ÖZCAN Tarıms

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/686
             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Strateji Geliştirme Başkanlığına, Enver AKSOY'un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
11/10/2010
                                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER
                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı
—— • ——
             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2010/687
             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığına, Dr. İbrahim ÖZCAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
11/10/2010
                                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER
                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı
—— • ——

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET