gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA İLE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA AİT ATAMA KARARLARI

Gençlik ve Spor Bakanlığına ile İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

04 Şubat 2012 Cumartesi 00:59

   Gençlik ve Spor Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/975

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Semattin ÖZTÜRK'ünatanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

2/2/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Suat KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/107

             1 ‒ Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa İLHAN'ın,

             Bilecik Emniyet Müdürü İbrahim DEMİRCİ'nin,

             Erzincan Emniyet Müdürü Mehmet TÜZEL'in,

             Yozgat Emniyet Müdürü Bekir AKARSU'nun, başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmaları,

             2 ‒ Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa ÇANKAL'ın,

             Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına İkmal ve Bakım Dairesi Başkanı Feridun TAŞÇI'nın,

             Bilecik Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Emir GÖKPINAR'ın,

             Erzincan Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Mustafa ELAMAN'ın,

             Yozgat Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Hasan YILMAZ'ın,

             atanmaları,

             657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76 ncı maddesi, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 13 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             3 ‒ Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

3/2/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            İdris Naim ŞAHİN

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET