gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA ATAMA KARARLARI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Atama Kararları

12 Kasım 2011 Cumartesi 06:13
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Atama Kararları

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/858

1 ‒ Açık bulunan;

1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Sezai UÇARMAK'ın,

1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Mehmet GÜZEL'in,

1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Gümrükler Genel Müdürlüğüne Remzi AKÇİN'in,

1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne Yusuf GÜNEY'in,

1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne HasanKÖSEOĞLU'nun,

1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Avni ERTAŞ'ın,

1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Zafer YILDIRIMLI'nın,

1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli I. Hukuk Müşavirliğine Suavi ÖNAL'ın,

1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Personel Dairesi Başkanlığına Bünyamin ÖZGÜR'ün,

1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Eğitim Dairesi Başkanlığına Önder UYSAL'ın,

1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığına Halit HANOĞLU'nun,

1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığına Harun USLU'nun,

1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığına Sefa EKİN'in,

1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığına Cenap AŞÇI'nın,

1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcılığına AbdullahSOYLU'nun,

1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcılığına MehmetAKILLI'nın,

1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına AliTOKSÖZ’ün,

1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına RasimKUTLU'nun,

1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına HülyaERBAY'ın,

1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Tasfiye Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına KadirGÜNDOĞDU'nun,

1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine İlhan DENERİ'nin,

1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Dursun Ali UZUN'un,

Atanmaları 657 sayılı Kanunun 59, 68/B, 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

11/11/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET