gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÜNÜN 04.08.2011 ATAMA KARARLARI

Başbakan Yardımcılığı, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Kalkınma, Maliye, Milli Savunma ile Ulaştırma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

04 Ağustos 2011 Perşembe 12:16
Günün 04.08.2011 Atama Kararları

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2011/503
1 – Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vakıflar Meclisi Üyeliğine Mikdat YETİM’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 41 ve 43 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
3/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Bülent ARINÇ
Başbakan Başbakan Yardımcısı
—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2011/504
1 – Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ali KAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 71, 74 ve 93 üncü maddeleri ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
3/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Bülent ARINÇ
Başbakan Başbakan Yardımcısı
—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2011/505
1 – Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığında açık bulunan 6 ncı derece kadrolu ve +1150 ek göstergeli Sigorta Denetleme Uzmanlıklarına, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcıları Yunus Emre KAYRA, Ahmet GÖKDAĞ, Sefa Kerim DENİZ ve Rasim Ersin ÖZBALCI’nın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36/A-11, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendi uyarınca uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
3/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Ali BABACAN
Başbakan Başbakan Yardımcısı
—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/506
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Ercan TIRAŞ’ın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
3/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Erdoğan BAYRAKTAR
Başbakan Çevre ve Şehircilik Bakanı
—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/511
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Büyükelçi Aydın EVİRGEN’in, atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
3/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan Dışişleri Bakanı
—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/514
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Mehmet TAŞAN’ın atanması, 298 sayılı Kanunun Ek: 7 nci, 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
3/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/515
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Ziya ALTUNYALDIZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
3/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Hayati YAZICI
Başbakan Gümrük ve Ticaret Bakanı
—— • ——
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/516
1 – Eski Antalya-Kemer Kaymakamı iken, 8/3/2011 tarihli ve 2011/193 sayılı Müşterek Kararname ile Aydın Vali Yardımcılığına atanan Bayramali KÖSE’ye ait bu hükmün iptali ile 1. derece kadrolu Sakarya Vali Yardımcılığına atanması,
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun Ek 7 nci, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
3/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN İdris Naim ŞAHİN
Başbakan İçişleri Bakanı
—— • ——
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/517
1 – 1. derece kadrolu Hukuk Müşavirliğine
Eski Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Bilal KARACA’nın atanması,
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun Ek 7 nci, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
3/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN İdris Naim ŞAHİN
Başbakan İçişleri Bakanı
—— • ——
Kalkınma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/518
1 – Kalkınma Bakanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı İlyas ÇELİKOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.
3/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Cevdet YILMAZ
Başbakan Kalkınma Bakanı
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/519
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Adnan ERTÜRK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
3/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK
Başbakan Maliye Bakanı
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/522
1 – Açık bulunan 6 ncı derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Abdullah KARABOYACI, Muhammet Nasif NAZİROĞLU, Fırat MUMCU, Mehmet Fatih GÜR, Eyyüp Sabrihan ALKAN, Arif BAYRAM, Ali ERGÜL, Abdullah KESER, Ayhan GÜNEŞ, Serdar GARGI, Cihat KARATEKİN, Mustafa DENİZ, Ali AVKAN, Abdurrahman Fatih TÜRKKAHRAMAN ile Ömer İLALAN’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45, 67 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
3/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK
Başbakan Maliye Bakanı
—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/523
1 – Savunma Sanayii Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Daire Başkanı Serdar DEMİREL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
3/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN İsmet YILMAZ
Başbakan Millî Savunma Bakanı
—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/527
1 Bu kararnamede kimliği yazılı bir askerî hâkimin, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğine atanması, 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 9'uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
3/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN İsmet YILMAZ
Başbakan Millî Savunma Bakanı
3'üncü Komd. Tug. K.lığı Dis.Sb.lığından-SİİRT, Hâk.Yb., Abdurrahman BEŞİROĞLU, TRABZON, 1992-J.27, 30.08.2010, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğine.
—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/528
1 Bu kararnamede kimlikleri yazılı 55 (ellibeş) yedek subay askerî hâkimin, karşılarında gösterilen görev yerlerine atanmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu'nun 16'ncı ve EK-3'üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
3/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN İsmet YILMAZ
Başbakan Millî Savunma Bakanı
1 'inci Or.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Mehmet SertaçÜNAL, İSTANBUL, 339-7043, 30.04.2011, 1'inci Or.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - İSTANBUL.
1 'inci Or.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Hüseyin BULUT, ANKARA, 339-7023, 30.04.2011, 1'inci Or.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - İSTANBUL.
2'nci Or.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Mehmet İlker YALÇIN, İÇEL, 339-7041, 30.04.2011, 2'nci Or.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - MALATYA.
2'nci Or.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Timur SEVİM, KARABÜK, 339-7039, 30.04.2011, 2'nci Or.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - MALATYA.
3'üncü Or.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Erkan IŞIK, ÇORUM, 339-7068, 30.04.2011, 3'üncü Or.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - ERZİNCAN.
3'üncü Or.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Zekeriya KÖSE, YOZGAT, 339-7032, 30.04.2011, 3'üncü Or.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ERZİNCAN.
Ege Or.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Yılmaz KATİPOĞLU, İSTANBUL, 339-7057, 30.04.2011, Ege Or.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - İZMİR.
Ege Or.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., İbrahim Eren AKGÖZLÜ, ESKİŞEHİR, 339-7016, 30.04.2011, Ege Or.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - İZMİR.
K.T.B.K.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Uğur BAYILLIOĞLU, ANKARA, 339-7027, 30.04.2011, K.T.B.K.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına - KIBRIS.
K.T.B.K.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Mevlüt SARIGÜL, ANKARA, 339-7066, 30.04.2011, K.T.B.K.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - KIBRIS.
2'nci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Hüseyin YILMAZ, ISPARTA, 339-7042, 30.04.2011, 2'nci Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - GELİBOLU.
2'nci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Rahmi ASLAN, DÜZCE, 339-7061, 30.04.2011, 2'nci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - GELİBOLU.
3'üncü Kor. (HRF) K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., İlber AYDEMİR, İSTANBUL, 339-7031, 30.04.2011, 3'üncü Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - İSTANBUL.
3'üncü Kor. (HRF) K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Fatih ÖZBÖLÜK, MANİSA, 339-7048, 30.04.2011, 3'üncü Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - İSTANBUL.
5'inci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Burhan GÖRGÜLÜ, ANTALYA, 339-7071, 30.04.2011, 5'inci Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - ÇORLU
5'inci Kor.K.lığı Emrinden Hâk.Atğm., Adem ÖZASLAN, İÇEL, 339-7035, 30.04.2011, 5'inci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ÇORLU.
6ncı Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Ersin ESENAL, İZMİR, 339-7069, 30.04.2011, 6'ncı Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - ADANA.
6'ncı Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Yakup YILDIRIM, MALATYA, 339-7059, 30.04.2011, 6'ncı Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ADANA.
7'nci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Talha ASLAN, KÜTAHYA, 339-7047, 30.04.2011, 7'nci Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - DİYARBAKIR.
7'nci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Engin YILDIRIMER, VAN, 339-7054, 30.04.2011, 7'nci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - DİYARBAKIR.
8'inci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Erdal KILINÇ, KAYSERİ, 339-7045, 30.04.2011, 8'inci Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - ELAZIĞ.
8'inci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Abdullah Altuğ APDİK, ORDU, 339-7058, 30.04.2011, 8'inci Kor.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına - ELAZIĞ.
9'uncu Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Sinan DURSUN, ANKARA, 339-7065, 30.04.2011, 9'uncu Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - ERZURUM.
9'uncu Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Sefa ÖZBEY, İSTANBUL, 339-7037, 30.04.2011, 9'uncu Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ERZURUM.
K.K. EDOK Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Mesut BASKAN, İZMİR, 339-7029, 30.04.2011, K.K. EDOK Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - İZMİT.
K.K. EDOK Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Ali Kansu EROL, ANKARA, 339-7033, 30.04.2011, K.K. EDOK Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - İZMİT.
54'üncü Mknz.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Mehmet ALAN, KONYA, 339-7070, 30.04.2011, 54'üncü Mknz.P.Tug.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - EDİRNE.
54'üncü Mknz.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Baki ÖNER, NİĞDE, 339-7028, 30.04.2011, 54'üncü Mknz.P.Tug.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - EDİRNE.
9'uncu Mot.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Hüseyin Cem ÇÖL, SİVAS, 339-7020, 30.04.2011, 9'uncu Mot.P.Tug.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - SARIKAMIŞ.
9'uncu Mot.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Bilal Ahmet KILIÇARSLAN, ANKARA, 339-7017, 30.04.2011, 9'uncu Mot.P.Tug.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - SARIKAMIŞ.
Dağ Komd.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., BarışÇELİK, İZMİR, 339-7056, 30.04.2011, Dağ Komd.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına - ISPARTA.
Dağ Komd.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Ferhat KEÇEBAŞ, ADANA, 339-7034, 30.04.2011, Dağ Komd.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - ISPARTA.
5'inci Zh.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Hasan KOCABAŞ, KARABÜK, 339-7060, 30.04.2011, 5'inci Zh.Tug.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - GAZİANTEP.
5'inci Zh.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Ali İhsan BİLİM, ANKARA, 339-7026, 30.04.2011, 5'inci Zh.Tug.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - GAZİANTEP.
5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Hikmet Ertunç ALİSBAH, ANKARA, 339-7022, 30.04.2011, 5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına - SİVAS.
5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Kemal KÖÇER, BİTLİS, 339-7067, 30.04.2011, 5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı As. Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - SİVAS.
12'nci Mknz.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm. Zafer ERGÜN, HATAY, 339-7072, 30.04.2011, 12'nci Mknz.P.Tug.K.lığı As. Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - AĞRI.
12'nci Mknz.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Enes METİN, ANKARA, 339-7025, 30.04.2011, 12'nci Mknz.P.Tug.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına - AĞRI.
48'inci Mot.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Halil İbrahim VAROL, AKSARAY, 339-7024, 30.04.2011, 48'inci Mot.P.Tug.K.lığı As. Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - TRABZON.
48'inci Mot.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Halit YAVUZER, HATAY, 339-7046, 30.04.2011, 48'inci Mot.P.Tug.K.lığı As. Mah. As.Hak.Yrdc.lığına - TRABZON.
K.K.Kh.Ds.Kıt'aları Gr.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., İrem Ongun GÖBEL, BARTIN, 339-7044, 30.04.2011, K.K.K.lığı As. Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - ANKARA.
K.K.Kh.Ds.Kıt'aları Gr.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Bahadır ŞENEL, BURDUR, 339-7053, 30.04.2011, K.K.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına - ANKARA.
J.Gn.K.J.Asyş.Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Uygar GÜNERBÜYÜK, İSTANBUL, 339-7013, 30.04.2011, J.Gn.K.J.Asyş.Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - VAN.
J.Gn.K.J.Asyş.Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Serhat IŞIK, KAYSERİ, 339-7052, 30.04.2011, J.Gn.K.J.Asyş.Kor.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına - VAN.
J.Gn.K.lığı Adli Müşavirliği Emrinden, Hâk.Atğm., Yunus Emre AKÇA, ORDU, 339-7064, 30.04.2011, J.Gn.K.lığı As.Sav.lığı.As.Sav.Yrdc.lığına - ANKARA.
J.Gn.K.lığı Adli Müşavirliği Emrinden, Hâk.Atğm., Murat YALÇIN, ÇORUM, 339-7010, 30.04.2011, J.Gn.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ANKARA.
Dz.K.K.lığı Ad.Müş.liği Emrinden, Hâk.Atğm., Cahit Çağatay KAYA, SAKARYA, 339-7049, 30.04.2011, Dz.K.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ANKARA.
Hv.K.K.lığı Des.Kt.Gr.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Remzi DİRİKOÇ, İSTANBUL, 339-7002, 30.04.2011, Hv.K.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ANKARA.
Hv.K.K.lığı Des.Kt.Gr.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., İlker EVREN, ANKARA, 339-7003, 30.04.2011, Hv.K.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - ANKARA.
Hv.Eğt.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Ömer Faruk NURSAÇAN, KAYSERİ, 339-7063, 30.04.2011, Hv.Eğt.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - İZMİR.
Hv.Eğt.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Akif YILDIRIM, ERZURUM, 339-7050, 30.04.2011, Hv.Eğt.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - İZMİR.
1 'inci Hv.Kuv.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Bünyamin TİRYAKİ, İSTANBUL, 339-7006, 30.04.2011, 1'inci Hv.Kuv.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ESKİŞEHİR.
1 'inci Hv.Kuv.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Mehmet ŞENLİKCİ, ÇORUM, 339-7062, 30.04.2011, 1'inci Hv.Kuv.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - ESKİŞEHİR.
2'nci Hv.Kuv.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Halil ÜNLÜ, MANİSA, 339-7051, 30.04.2011, 2'nci Hv.Kuv.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına - DİYARBAKIR.
2'nci Hv.Kuv.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Burak ETKAR, NİĞDE, 339-7004, 30.04.2011, 2'nci Hv.Kuv.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - DİYARBAKIR.
—— • ——
Ulaştırma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/524
1 Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğüne Başmüfettişİsmail KARTAL'ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.
3/8/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Binali YILDIRIM
Başbakan Ulaştırma Bakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET