gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÜNÜN ATAMA KARARLARI 05.06.2011

Günün Atama Kararları 05.06.2011 — Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

05 Haziran 2011 Pazar 23:59

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2011/417
1 – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına Doç.Dr. Mehmet YÖRÜKOĞLU’nun yeniden atanması, 1211 sayılı Kanunun değişik 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.
4/6/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Ali BABACAN
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
—— • ——
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2011/418
1 – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına Necati ŞAHİN’in atanması, 1211 sayılı Kanunun değişik 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.
4/6/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Ali BABACAN
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
—— • ——
Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/413
1 – Dış Ticaret Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, İhracat Genel Müdürü İbrahim ŞENEL’in,
Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli İhracat Genel Müdürlüğüne, Serbest Bölgeler Genel Müdürü Tarık SÖNMEZ’in,
atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
4/6/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Zafer ÇAĞLAYAN
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/414
1 – Dış Ticaret Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer Dış Ticaret Uzmanı Yavuz ÖZUTKU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
4/6/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Zafer ÇAĞLAYAN
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/415
1 – Dış Ticaret Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer Daire Başkanı Alper KURTOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
4/6/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Zafer ÇAĞLAYAN
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/416
1 – Dış Ticaret Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer Daire Başkanı Mehmet Halil MADAZLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
4/6/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Zafer ÇAĞLAYAN
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/419
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7000 ek göstergeli Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığına, Serdar ÇAM’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 4668 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
4/6/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
Başbakan Devlet Bakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET