gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÜNÜN ATAMA KARARLARI 10.06.2011

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Adalet, İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

10 Haziran 2011 Cuma 04:38
Günün Atama Kararları 10.06.2011

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2011/420
1 – Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında açık bulunan 5 inci derece kadrolu ve +1300 ek göstergeli Hazine Kontrolörlüğüne, Stajyer Hazine Kontrolörü Ekrem ALBAYRAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 36/A-11, 45 ve 76 ncı maddeleriile 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendi uyarınca uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve BaşbakanYardımcısı yürütür.
9/6/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Ali BABACAN
Başbakan DevletBakanı ve Başbakan Yardımcısı
—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/454
1 – Adlî Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına, Adlî Tıp Kurumu 1. Hukuk Müşaviri Muhammet Emin AKBAŞOĞLU’nun atanması,
2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
9/6/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet KAHRAMAN
Başbakan Adalet Bakanı
—— • ——
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/425
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Mülkiye Başmüfettişliğine,
Mülkiye Müfettişi Erkan KILIÇ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
9/6/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Osman GÜNEŞ
Başbakan İçişleri Bakanı
—— • ——
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/427
1 – Artvin Emniyet Müdürü Muhsin ARMAĞAN’ın, başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınması,
2 – Artvin Emniyet Müdürlüğüne Polis BaşmüfettişiHüsrev SALMANER’in atanması,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76’ncı maddesi, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
3 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
9/6/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Osman GÜNEŞ
Başbakan İçişleri Bakanı
—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/429
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu;
- Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Erdoğan Şerif İŞCAN’ın
- Teftiş Kurulu Üyeliğine, Büyükelçi Deniz ÖZMEN’in
- Yurtdışı Tanıtım Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Ayşe Ayhan ASYA’nın
atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
9/6/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan Dışişleri Bakanı
—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/455
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu;
- Protokol Genel Müdür Yardımcılığına, Ferda AKKERMAN’ın,
- Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığına, Tercüme Dairesi Başkanı Elçi, Mehmet Ferden ÇARIKÇI’nın,
- Araştırma ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına, Yönet Can TEZEL’in,
- Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına, İlhan Kemal TUĞ’un,
- Protokol Genel Müdür Yardımcılığına, Salih Murat TAMER’in,
- Tercüme Dairesi Başkanlığına, Vehbi Esgel ETENSEL’in,
atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
9/6/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan Dışişleri Bakanı
—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/432
1 – İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Uğur KÜÇÜKÖZKAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
9/6/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Başbakan Sağlık Bakanı
—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/433
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Hudut ve SahillerSağlık Genel Müdür Yardımcılığına Dr. Doğan DEMİREL’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
9/6/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Başbakan Sağlık Bakanı
—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/434
1 – Bakanlık Müşaviri Orhan Nesip KESEMEN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
9/6/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Başbakan Sağlık Bakanı
—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/435
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Erol BATTAL’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
9/6/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Başbakan Sağlık Bakanı
—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/436
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık BaşmüfettişliklerineBakanlık Müfettişleri Cengiz SENGİR, Ali KOPLAY, MuratŞAŞI, Ayhan ACAR, MuhammetSerdar ERBAŞ ve Ercan AVCİ’nin atanmaları, 657 sayılı Kanun’un 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
9/6/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Başbakan Sağlık Bakanı
—— • ——
Ulaştırma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/456
1 – Denizcilik Müsteşarlığındaaçık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Antalya Bölge Müdürlüğüne Cihad ÇATALTAŞ’ın atanması
657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleriile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.
9/6/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN M. Habib SOLUK
Başbakan Ulaştırma Bakanı
—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/439
1 – Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Münib KARAKILIÇ’ın atanması,
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddelerigereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii KaynaklarBakanı yürütür.
9/6/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Taner YILDIZ
Başbakan Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET