gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÜNÜN ATAMA KARARLARI 27.11.2011

Günün Atama Kararları 27.11.2011

27 Kasım 2011 Pazar 06:50
Günün Atama Kararları 27.11.2011

Emeklilik nedeniyle boşalan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine, Prof. Dr. RaşitKüçük’ün (ilahiyat fakültesi öğretim üyesi kontenjanı) atanması; Başbakan Yardımcılığının 25/10/2011 tarihli ve 3564 sayılı yazısı üzerine, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 Ekli listede adları yazılı kişilerin karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; Dışişleri Bakanlığının 19/10/2011tarihli ve 3425 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 31/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                 

31/10/2011 TARİHLİ VE 2011/2434 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

LİSTE

 

ADI-SOYADI                                 HALEN BULUNDUĞU GÖREV               ATANDIĞI GÖREV

Melih Mehmet AKAT                       Şili Cumhuriyeti Nezdinde                              Merkeze

                                                          Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

Hayati GÜVEN                                 Norveç Krallığı Nezdinde                                Şili Cumhuriyeti Nezdinde

                                                          Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi                   Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

Kadriye Şanıvar OLGUN                  BüyüelçiProtokol Genel Müdürü                  Norveç Krallığı Nezdinde

                                                                                                                                  Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

Mehmet Hasan GÖĞÜŞ                   Yunanistan Nezdinde                                      Merkeze

                                                          Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

Kerim URAS                                     ElçiGenel Müdür Yardımcısı                        Yunanistan Nezdinde

                                                                                                                                  Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

             1 – Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’nda açık bulunan;

             1’inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Hazine Başkontrolörlüğüne Cahit BÜYÜKTÜRK’ün,

             2  Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı’nda açık bulunan;

             1’inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Sigorta Denetleme Uzmanlığına İbrahim TAŞBAŞI’nın,

             657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 76’ncı maddesi ile 4059 sayılı Hazine MüsteşarlığınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7’nci maddesinin (a) bendi uyarınca atanmaları uygun görülmüştür.

          

             

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık MüşavirliğineCumhur ÜNAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

                                                                                 26/11/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Fatma ŞAHİN

                  Başbakan                              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:Karar Sayısı : 2011/874

             

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Gelir İdaresi Başkanlığıİstanbul Vergi Dairesi Başkanı Mehmet KOÇ’un,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu +4800 ek göstergeli İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına VergiBaşmüfettişi Mustafa DAKIN’ın,

             atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B, 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğinceuygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.


1 – İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI’nın Marmara Üniversitesi’ndeki asli görevine iadeedilmek üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli İstanbul İl Müftülüğüne, Marmara Üniversitesiİlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahmi YARAN’ın görevlendirilmesi 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesiile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET