gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÜNÜN ATAMA KARARLARI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

27 Ocak 2012 Cuma 06:08

   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/27

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başmüfettişliklere, Müfettişler Veysel PEKUZ, Kerim TOKLU, Metin KALAFATOĞLU, Enver ÜNAL, Göksel GÜNDAŞ ve Fatih ZABUN'un atanmaları,

             657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

26/1/2012

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Nihat ERGÜN

                  Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/28

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Haki COŞKUN'un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncımaddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

26/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Ekonomi Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/31

             1 ‒ Ekonomi Bakanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Bakanlık Müşaviri Murat ALICI'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

26/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Zafer ÇAĞLAYAN

                  Başbakan                                           Ekonomi Bakanı

—— • ——

             Ekonomi Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/32

             1 ‒ Ekonomi Bakanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Denetim Hizmetleri Başkanlığına, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mustafa KOCA'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncımaddeleri, 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

26/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Zafer ÇAĞLAYAN

                  Başbakan                                           Ekonomi Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/66

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Bakanlık Müşaviri Ömer KOCA'nın atanması,

             657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

26/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Gençlik ve Spor Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/38

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Ahmet SOĞUKTAŞ'ınatanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

26/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Suat KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

             Gençlik ve Spor Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/67

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Spor Genel Müdürlüğü Müfettişi Hüseyin AKALIN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

26/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Suat KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

             Gençlik ve Spor Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/68

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Bekir AlperBÜYÜKARSLAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

26/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Suat KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

             Gençlik ve Spor Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/69

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Oğuzhan AtillaİLHAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

26/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Suat KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

             Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/41

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliklerine, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Ayhan TÜFEKCİ, Hayriye AĞZIBÜYÜK, Zahide DEMİR, Ahmet ÜNAL, Levent ÖZKARDEŞ, Göksel GÜLEÇ ve Burhan Deniz GENÇ'in atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

26/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/43

             1 ‒ Açık bulunan 7 nci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliklerine, Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcıları Emrah UZUN, Mehmet Akif MEMİŞ, Mehmet ŞEŞEN, Halil İbrahim POLAT, Ahmet ALKAN, Sinan DAĞLI, Duran TURANÇİFTÇİ, Mahmut Eren ÜNAL, Ayhan ÖZTÜRK, Oğuzhan ŞATIROĞLU, OğuzhanAĞIRALİOĞLU, Sedat Sadettin GÜNDÜZ'ün atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

26/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/46

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına, Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Abdullah KOCAPINAR'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

26/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ertuğrul GÜNAY

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/47

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına, İsmail KARAMAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

26/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ertuğrul GÜNAY

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/48

             1 ‒ Teftiş Kurulu Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müfettişliğe, Hasan Hüseyin KINIKLIOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

26/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ertuğrul GÜNAY

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/53

             1 ‒ Açık bulunan Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığına, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ'nin görevlendirilmesi, 2547 sayılı Kanun'un 38 inci maddesi ile 658 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

26/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/54

             1 ‒ Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yaşar DOSTBİL'in Bakanlık Müşavirliğine,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Ahmet ÖZYANIK'ın atanmaları, 657 sayılı Kanun'un 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

26/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/55

             1 ‒ Meteoroloji Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına Dr. Mustafa YILDIRIM'ın, atanması 657 sayılı Kanunun 76 ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

26/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET