Öncekiler Sonrakiler

GÜNÜN ATAMA KARARNAMELERİ

Devlet, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

09 Nisan 2011 Cumartesi 08:25

 Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/240
1 – Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Bolu Bölge Müdürü Mehmet KALFAOĞLU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk Nafız ÖZAK
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/241
1 – Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Malatya Bölge Müdürü Necati YAVUZER’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk Nafız ÖZAK
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/269
1 – Edirne İl Müftüsü Ömer TAŞÇIOĞLU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/270
1 – Kırklareli İl Müftüsü İsa SAİM’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/267
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli;
Kayseri İl Müftülüğüne, Amasya İl Müftüsü Ali MARAŞLIGİL’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/268
1 – Kırıkkale İl Müftüsü Osman ŞARKLI’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli,
Kırıkkale İl Müftülüğüne, Başkanlık Vaizi Bekir GEREK’in atanması 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/218
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kırklareli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Aysel ÖZŞAHİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR
Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/252
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Batman İl Sağlık Müdürlüğüne Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Namık Kemal KUBAT’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Başbakan Sağlık Bakanı
—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/274
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne Dr. Mehmet İlker ÇİTİL’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Başbakan Sağlık Bakanı
—— • ——
Ulaştırma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/282
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bilal EKŞİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Habib SOLUK
Başbakan Ulaştırma Bakanı
—— • ——
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/276
1 – Tokat İl Müdürü Yaşar KAVAK’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı
—— • ——
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/229
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına, Refik Kayhan ÜNAL’ın atanması, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı
—— • ——
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/234
1 – Açık bulunan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Nizamettin EKİNCİ’nin atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı
—— • ——
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/235
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına, Mehmet ŞAHİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı
—— • ——
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/230
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Batman İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Mustafa YÜĞRÜK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Nihat ERGÜN
Başbakan Sanayi ve Ticaret Bakanı
—— • ——
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/231
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Malatya İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Özkan KURUM’un atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Nihat ERGÜN
Başbakan Sanayi ve Ticaret Bakanı
—— • ——
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/232
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Mehmet Latif DENİZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Nihat ERGÜN
Başbakan Sanayi ve Ticaret Bakanı
—— • ——
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/255
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Avni DİLBER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Nihat ERGÜN
Başbakan Sanayi ve Ticaret Bakanı
—— • ——
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/256
1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Müfettişliklere, Müfettiş Yardımcıları Ahmet Sırrı KAYA, Ümit Murat KEMALOĞLU ve Okan SADİ’nin,
6 ncı derece kadrolu Müfettişliklere, Müfettiş Yardımcıları Zeki OVAT, Hasan KOÇ ve Coşkun BANKO’nun atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36-A/11, 45, 67 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Nihat ERGÜN
Başbakan Sanayi ve Ticaret Bakanı
—— • ——
Çevre ve Orman Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/259
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Teftiş Kurulu Başkanı Fikret ESEN’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU
Başbakan Çevre ve Orman Bakanı
—— • ——
Çevre ve Orman Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/278
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Van İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Diyarbakır İl Çevre ve Orman Müdürü Murat HASPOLATLI’nın atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU
Başbakan Çevre ve Orman Bakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET