gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÜNÜN ATAMA KARARNAMELERİ

Devlet, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

09 Nisan 2011 Cumartesi 08:25

 Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/240
1 – Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Bolu Bölge Müdürü Mehmet KALFAOĞLU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk Nafız ÖZAK
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/241
1 – Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Malatya Bölge Müdürü Necati YAVUZER’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk Nafız ÖZAK
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/269
1 – Edirne İl Müftüsü Ömer TAŞÇIOĞLU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/270
1 – Kırklareli İl Müftüsü İsa SAİM’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/267
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli;
Kayseri İl Müftülüğüne, Amasya İl Müftüsü Ali MARAŞLIGİL’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/268
1 – Kırıkkale İl Müftüsü Osman ŞARKLI’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli,
Kırıkkale İl Müftülüğüne, Başkanlık Vaizi Bekir GEREK’in atanması 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/218
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kırklareli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Aysel ÖZŞAHİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR
Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/252
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Batman İl Sağlık Müdürlüğüne Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Namık Kemal KUBAT’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Başbakan Sağlık Bakanı
—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/274
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne Dr. Mehmet İlker ÇİTİL’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Başbakan Sağlık Bakanı
—— • ——
Ulaştırma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/282
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bilal EKŞİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Habib SOLUK
Başbakan Ulaştırma Bakanı
—— • ——
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/276
1 – Tokat İl Müdürü Yaşar KAVAK’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı
—— • ——
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/229
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına, Refik Kayhan ÜNAL’ın atanması, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı
—— • ——
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/234
1 – Açık bulunan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Nizamettin EKİNCİ’nin atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı
—— • ——
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/235
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına, Mehmet ŞAHİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı
—— • ——
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/230
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Batman İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Mustafa YÜĞRÜK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Nihat ERGÜN
Başbakan Sanayi ve Ticaret Bakanı
—— • ——
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/231
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Malatya İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Özkan KURUM’un atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Nihat ERGÜN
Başbakan Sanayi ve Ticaret Bakanı
—— • ——
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/232
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Mehmet Latif DENİZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Nihat ERGÜN
Başbakan Sanayi ve Ticaret Bakanı
—— • ——
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/255
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Avni DİLBER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Nihat ERGÜN
Başbakan Sanayi ve Ticaret Bakanı
—— • ——
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/256
1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Müfettişliklere, Müfettiş Yardımcıları Ahmet Sırrı KAYA, Ümit Murat KEMALOĞLU ve Okan SADİ’nin,
6 ncı derece kadrolu Müfettişliklere, Müfettiş Yardımcıları Zeki OVAT, Hasan KOÇ ve Coşkun BANKO’nun atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36-A/11, 45, 67 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Nihat ERGÜN
Başbakan Sanayi ve Ticaret Bakanı
—— • ——
Çevre ve Orman Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/259
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Teftiş Kurulu Başkanı Fikret ESEN’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU
Başbakan Çevre ve Orman Bakanı
—— • ——
Çevre ve Orman Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/278
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Van İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Diyarbakır İl Çevre ve Orman Müdürü Murat HASPOLATLI’nın atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU
Başbakan Çevre ve Orman Bakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET