gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÜNÜN ATAMA KARARNAMELERİ

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, Dışişleri, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

10 Nisan 2011 Pazar 06:16
Günün Atama Kararnameleri

 Karar Sayısı : 2011/239

1 – Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında açık bulunan 5 inci derece kadrolu ve +1300 ek göstergeli Hazine Kontrolörlüklerine, Stajyer Hazine Kontrolörleri Abdullah ÖZTÜRK, Sami KOÇAK, Mehmet YENER, Abdullah KARASAN, Yalçın AY, Ceren KONAK ve Neslihan YIKILMAZ’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36/A-11, 45 ve 76 ncı maddeleriile 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendi uyarınca uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve BaşbakanYardımcısı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Ali BABACAN
Başbakan DevletBakanı ve Başbakan Yardımcısı
—— • ——
Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/271
1 – Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 6 ncı derece kadrolu ve +1150 ek göstergeli Planlama Uzmanlıklarına, Planlama Uzman Yardımcıları Nurettin TÜYSÜZ, Rıdvan KURTİPEK ve Mehmet Tarık ERASLAN’ın atanmaları, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 33 üncü maddesi ve 657 sayılı Kanunun 36/A-11 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Cevdet YILMAZ
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/281
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Büyükelçi Osman Can ALTAN’ın, atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan Dışişleri Bakanı
—— • ——
Milli Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/249
1 – Açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Ekrem SERİN’in atanması 657 sayılı Kanunun 59 ve 76’ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Nimet ÇUBUKÇU
Başbakan Milli Eğitim Bakanı
—— • ——
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/250
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Fehime Onur BEZİRCİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bayındırlıkve İskan Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR
Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/251
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Ali GÜLEÇ’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 76 ncı maddeleriile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Başbakan Sağlık Bakanı
—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/253
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Nurullah ZENGİN’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Başbakan Sağlık Bakanı
—— • ——
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/275
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Personel Genel Müdür Yardımcısı Ahmet SOYLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76’ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Tarım ve KöyişleriBakanı
—— • ——
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/277
1 – Karaman İl Müdürü Hikmet DOĞRU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Tarım ve KöyişleriBakanı
—— • ——
Çevre ve Orman Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/219
1 – Çanakkale Orman Bölge Müdürü Musa AKŞAN’ın başka bir göreveatanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanıyürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU
Başbakan Çevre ve OrmanBakanı
—— • ——
Çevre ve Orman Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/258
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Aydın YILDIRIM’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 76 ncı maddeleriile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanıyürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU
Başbakan Çevre ve OrmanBakanı
—— • ——
Çevre ve Orman Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/260
1 – Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet ULUBAY’ın başka bir göreveatanmak üzere bu görevden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanıyürütür.
8/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU
Başbakan Çevre ve OrmanBakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET