gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÜNÜN ATAMA KARARNAMELERİNDE PATLAMA YAŞANDI

Devlet, Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

26 Nisan 2011 Salı 14:47
Günün Atama Kararnamelerinde Patlama Yaşandı

26 Nisan 2011 SALI
 
 
ATAMA KARARLARI
Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/299
1 – Adana İl Müftüsü İsmail CANBOLAT’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/295
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli;
Manisa İl Müftülüğüne, Sakarya İl Müftüsü Sinan CİHAN’ın,
Atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/296
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli;
Afyonkarahisar İl Müftülüğüne, Muğla İl Müftüsü Mustafa KAYA’nın,
Atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/297
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli;
Amasya İl Müftülüğüne, İstanbul Fatih İlçesi Müftüsü İsmail İPEK’in,
Atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/298
1 – Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Ali ÖZTÜRKÇÜ’nün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli;
Adıyaman İl Müftülüğüne, İzmir Konak İlçesi Müftüsü Mehmet ŞAHİN’in,
Atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
Başbakan Devlet Bakanı
—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/300
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi, Genel Müdür V. Hayri Hayret YALAV’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan Dışişleri Bakanı
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/301
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Gelir İdaresi Daire Başkanlığına Gelir İdaresi Grup Başkanı Ömer KAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK
Başbakan Maliye Bakanı
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/302
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Gelir İdaresi Daire Başkanlığına Gelir İdaresi Grup Başkanı Faruk GÖZÜBÜYÜK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncımaddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK
Başbakan Maliye Bakanı
—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/304
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Çankırı İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, Yaşar PETEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Nimet ÇUBUKÇU
Başbakan Millî Eğitim Bakanı
—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/331
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Leyla KÜÇÜK’ün atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Nimet ÇUBUKÇU
Başbakan Millî Eğitim Bakanı
—— • ——
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/307
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Hatay Bayındırlık ve İskan Müdürü Hayrettin YILMAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR
Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/308
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Hatay Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Ersin TAŞLIALAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncımaddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR
Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/309
1 – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tapu ve Kadastro Erzurum Bölge Müdürlüğüne, İlhan ÖZLÜ’nün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR
Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/310
1 – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Van Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne Cevdet KILIÇ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR
Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/311
1 – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Elazığ Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne Tamer TAŞKIRAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR
Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/312
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Aksaray Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Nevzat KİP’in atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR
Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/313
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli İstanbul Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Trabzon Bayındırlık ve İskan Müdürü Erkan ÖMEROĞLU’nun,
Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Trabzon Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Ardahan Bayındırlık ve İskan Müdürü Ali Vedat ÇİFTÇİ’nin,
Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Ardahan Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Afyonkarahisar Bayındırlık ve İskan Müdürü İbrahim ÖZ’ün,
atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR
Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/314
1 – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tapu ve Kadastro Denizli Bölge Müdürlüğüne, Halil İbrahim ŞİMŞEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR
Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/315
1 – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tapu ve Kadastro Antalya Bölge Müdürlüğüne, Mürsel Necmi AKKOCA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR
Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/316
1 – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tapu ve Kadastro Bursa Bölge Müdürlüğüne, Tapu ve Kadastro Samsun Bölge Müdürü Abdullah Burak KESER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR
Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
Ulaştırma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/317
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığına İlhami TÜRKAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Habib SOLUK
Başbakan Ulaştırma Bakanı
—— • ——
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/318
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Mardin İl Müdürlüğüne, Mehmet Salih SÖĞÜT’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı
—— • ——
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/332
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Çay İşletmeleri Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına İmdat SÜTLÜOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 93 üncü, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı
—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/320
1 – Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdürrezzak KATIRCIOĞLU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Taner YILDIZ
Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/319
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Orta Anadolu III üncü (Kızılcahamam) Bölge Müdürlüğüne İsmail KARA’nın atanması,
657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Taner YILDIZ
Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
—— • ——
Çevre ve Orman Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/294
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı İsmail UĞUR’un,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Döndü TATLIDİL’in,
Atanmaları, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU
Başbakan Çevre ve Orman Bakanı
—— • ——
Çevre ve Orman Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/321
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdür Yardımcılığına, Mehmet Mustafa SATILMIŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU
Başbakan Çevre ve Orman Bakanı
—— • ——
Çevre ve Orman Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/322
1 – Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Adana Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne Ahmet KOCAMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU
Başbakan Çevre ve Orman Bakanı
—— • ——
Çevre ve Orman Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/323
1 – Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Samsun Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne Mehmet ÇALAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
25/4/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU
Başbakan Çevre ve Orman Bakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET