gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÜNÜN İÇİŞLERİ, BAYINDIRLIK VE İSKAN, TARIM VE KÖYİŞLERİ İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIKLARI

21.05.2011 Tarihli Günün İçişleri, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

21 Mayıs 2011 Cumartesi 00:18


İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/364
1 – Açık bulunan 1. derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına
İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Necmeddin KILIÇ’ın atanması,
657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
20/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Osman GÜNEŞ
Başbakan İçişleri Bakanı
—— • ——
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/365
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Şinasi BAYRAKTAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
20/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR
Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı
—— • ——
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/366
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına, İstanbul İl Müdürü Ahmet KAVAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
20/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı
—— • ——
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/367
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Tokat İl Müdürlüğüne, Mehmet Ali YAVAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
20/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı
—— • ——
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/368
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Amasya İl Müdürlüğüne, Cahit GÜLBAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 inci ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
20/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı
—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/369
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Baş İş Müfettişliğine İş Müfettişi Mehmet TEKELİOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncımaddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
20/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer DİNÇER
Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2011/370
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Baş İş Müfettişliğine İş Müfettişi Yılmaz İNCİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncımaddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
20/5/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer DİNÇER
Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET