gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HâK.ALB., GÜRBÜZ GÜMÜŞAY ASKERî YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ 3 ÜNCÜ DAİRE BAŞKANLIĞINA

12.10.2010 tarih ve 27727 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı

13 Ekim 2010 Çarşamba 08:39
Hâk.Alb., Gürbüz GÜMÜŞAY Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 3 üncü Daire Başkanlığına

Millî Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/693
             1 – Bu Kararda kimliği yazılı bir askerî hâkim subayın, 30 Ağustos 2010 tarihinden geçerli olmak üzere karşısında gösterilen görev yerine atanması, 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 9 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
11/10/2010
                                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                             M. Vecdi GÖNÜL
                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı
            

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET