gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HAKKI AKİL İTALYA BÜYÜKELÇİLİĞİNE ATANDI

Atamaya ilişkin Karar 22.12.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

22 Aralık 2010 Çarşamba 01:20
Hakkı Akil İtalya Büyükelçiliğine Atandı

       Karar Sayısı : 2010/1161

             Ekli listede adı yazılı kişinin karşısında gösterilen göreve atanması; Dışişleri Bakanlığının 25/11/2010 tarihli ve 5029 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/12/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                              Abdullah GÜL
                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
             Başbakan
 
           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı
 
           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK
         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı
 
           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                    S. ERGİN
         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı
 
        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                               M. ŞİMŞEK
   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı
 
        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                    R. AKDAĞ
     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı V.
 
         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                     T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
 
                                   E. GÜNAY                                                                               V. EROĞLU
                         Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı
 
6/12/2010 TARİHLİ VE 2010/1161 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
 
LİSTE
 
      ADI-SOYADI                HALEN BULUNDUĞU GÖREV                      ATANDIĞI GÖREV
      Hakkı AKİL                    Büyükelçi, Müsteşar Yardımcısı                        İtalya Cumhuriyeti Nezdinde
                                                                                                                          Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET