gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HİCABİ DURSUN HAKKINDA SAYIŞTAY BASIN DUYURUSU

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçilen Hicabi Dursun Hakkında Basında Çıkan Haberler Üzerine Yapılan Basın Duyurusu

14 Ekim 2010 Perşembe 21:03
Hicabi Dursun Hakkında Sayıştay Basın Duyurusu

09.10.2010 tarihinde, bir kısım yazılı ve görsel yayın organlarında, Sayıştay kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Hicabi Dursun’un üye seçilme nitelikleri ile ilgili gerçek dışı yorumlar içeren ve kamuoyunu yanlış yönlendirebilecek haberlere yer verildiği görülmüştür. Bu nedenle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Anayasamızın konuyu düzenleyen 146. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan düzenlemeye göre: "Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kırkbeş yaşın doldurulmuş olması kaydıyla; yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış, avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerinin yükseköğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış, birinci sınıf hâkim ve savcıların adaylık dahil en az yirmi yıl çalışmış olması şarttır."
Madde gerekçesinde ise bu kuralla ilgili olarak şu açıklamalara yer verilmiştir; "Mahkeme üyeliğine, yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinden seçileceklerin profesör veya doçent unvanını kazanmış, avukatlardan seçileceklerin en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerinden seçileceklerin yükseköğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış, birinci sınıf hâkim ve savcılardan seçileceklerin adaylık dahil en az yirmi yıl çalışmış olmaları ve sayılan bu kişilerin kırkbeş yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir."
Görüldüğü gibi, Anayasada yer alan düzenleme ve bu düzenlemenin gerekçesi birlikte değerlendirildiğinde, Sayıştay kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilebilme koşulları arasında 45 yaş koşulu bulunmamakta, seçilen kişinin Sayıştay üyesi olması yeterli görülmektedir. Yaş koşulu öğretim üyeleri, üst kademe yöneticileri, avukatlar, hâkim ve savcılar yönünden getirilmiş bulunmaktadır. Gerekçedeki "sayılan bu kişilerin kırkbeş yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir" ibaresi bunu ayrıca vurgulamaktadır.
Dolayısıyla Sayıştay kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Hicabi Dursun’un üye seçilme nitelikleri ile ilgili olarak mevzuata aykırı bir durum sözkonusu değildir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak:Sayıştay

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET