gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HSYK, TETKİK HAKİMİ VE BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI ATADI

8 Mart 2011 SALIResmî GazeteSayı : 27868

08 Mart 2011 Salı 02:02
HSYK, tetkik hakimi ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı atadı

ATAMA KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Bazı yer Cumhuriyet savcısı ve hâkimlerinin, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hâkimliğine atanmasına ilişkin karar aşağıda gösterilmiştir.

GENEL KURULU KARARI:
15.02.2011/86

1- Mardin Cumhuriyet Savcısı olup, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliğinde yetkili (40137) Mustafa YAPICI,

2- Kâhta Hâkimi olup, Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hâkimliğinde yetkili (40922) Servet SAĞLAM,

3- Tercan Hâkimi olup, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tetkik Hâkimliğinde yetkili (41997) Murat TURAN,

4- Vezirköprü Hâkimi olup, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliğinde yetkili (42175) Necdet AKBAL’ın,

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hâkimi olarak atanmalarına,

Karar verilmiştir.

—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 15/5/2007 tarih ve 205 sayı ile 9 mahalde kurulmasına karar verilen bölge adliye mahkemelerine, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı atanması ile bir idare mahkemesi üyesinin, Danıştay Tetkik Hâkimliğine atanmasına ilişkin kararlar aşağıda gösterilmiştir.

BİRİNCİ DAİRE KARARI: 22/2/2011/322

1- İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Adalet Başmüfettişi 20857 Celal KOCABAŞ,

2- Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı 22014 Sait GÜRLEK,

3- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı 22505 Aykut Cengiz ENGİN,

4- Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Adana Cumhuriyet Başsavcısı 25544 Sabri BEYTORUN,

5- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Konya Cumhuriyet Başsavcısı 28214 Hüseyin CANAN,

6- Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 29133 Erol TOSUN,

7- Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı 30723 Radi AKYOL,

8- Konya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı 31477 Abdulkadir ŞAHİN,

9- Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı 34134 Necmettin SAYGIN,

Naklen atanmışlardır.

BİRİNCİ DAİRE KARARI: 22/2/2011/323

1- Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 101833 Osman ÇOLAK naklen atanmıştır.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET