gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAŞMÜFETTİŞLİKLERİNE ATAMA

Mahmut Hulusi ALTUNEL, Abdulmuttalip AKDEMİR, Ahmet AVŞAR ve Osman AHSEN Başmüfettişliğe aytandı. 06.11.2011

06 Kasım 2010 Cumartesi 09:04

 İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/720
             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Mülkiye Başmüfettişliklerine,
             Mülkiye Müfettişleri, Mahmut Hulusi ALTUNEL, Abdulmuttalip AKDEMİR, Ahmet AVŞAR ve Osman AHSEN'in atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
5/11/2010
                                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Beşir ATALAY
                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET