gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA ATAMA

Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcılığına ve Nüfus ve Vatandaşlıkİşleri Genel Müdür Yardımcılığına Atama 14.04.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı

14 Nisan 2011 Perşembe 00:44

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/283
1 – 1. Derece kadrolu Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcılığına
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Emin BİLMEZ’in,
1. Derece kadrolu Nüfus ve Vatandaşlıkİşleri Genel Müdür Yardımcılığına
Nüfus ve Vatandaşlıkİşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa KARABİNA’nın atanmaları,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET