gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İMAMLAR ASKERLİKTE DE GÖREVLERİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

DESK ve Din Bir Sen Genel Başkanı Lütfi ŞENOCAK yapılacak Kanuni düzenlemede Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarının da tıpkı Milli Eğitim Bakanlığında olduğu gibi askerlik hizmetini sivil hayatta icra ettiği asli görevini yapması gerektiğine dikkat çekti

26 Kasım 2011 Cumartesi 21:08
İmamlar Askerlikte de Görevlerini Sürdürmek İstiyor

 DESK ve Din Bir Sen Genel Başkanı Lütfi ŞENOCAK yapılacak Kanuni düzenlemede Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarının da tıpkı Milli Eğitim Bakanlığında olduğu gibi askerlik hizmetini sivil hayatta icra ettiği asli görevini yapması gerektiğine  dikkat çekti.


Taburlarda görevlendirilecek Din Görevlisi” ve Diyanet İşleri Başkanlığı Personelinin Askerlik süresi boyunca “Din Hizmeti Sunmak” üzere görevlendirilmesine dair DESK Genel Başkan Yardımcısı Talip SAÇMAÖZÜ tarafından Kanun teklifi hazırladı.

Hazırlanan Kanun metni;

MADDE 1 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK- 1111 sayılı Kanuna tabi olarak silâhaltına alınacak yükümlülerden,   Diyanet İşleri Başkanlığında ve İlahiyat Fakültelerinde görev yapan 4 Yıllık Dini Yüksek Öğrenim Mezunu görevliler, bu Kanunun 10 uncu maddesinin 4 üncü bendinde belirtilen işlemlere tabi tutulmaksızın ihtiyaç fazlası olarak ayrılırlar ve temel askerlik eğitimini takiben bağlı Bulundukları Kıtaların emrine “Din Görevlisi” olarak atanırlar. Diyanet İşleri Başkanlığı Kadrolarında çalışan Diğer Fakülte, Meslek Yüksek Okulu, Önlisans, İmam-Hatip Lisesi mezunu görevliler ise temel askerlik eğitimini takiben Kışla içinde mevcut Camii, Mescitlerde din hizmeti sunmak üzere veya Diyanet İşleri Başkanlığının talebi  Milli Savunma Bakanının onayı ile ihtiyaç gösterilen yerlerde din hizmeti sunmak üzere “İmam-Hatip” olarak görevlendirilirler.

Askerlik yükümlülüğüne başlamadan önce Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilahiyat Fakültelerinde çalışanların önceki memuriyetleri itibariyle hak kazandıkları maaşlarının kıta içerisinde görev yapmaları halinde 3/1’ ni, kıta dışarısında görev yapmaları halinde 3/2’ ni almaya devam ederler.

Yükümlüler; Kışla dışarısında İmam-Hatip olarak görev yaptıkları sürece resmi elbise giyemez. Kışla dışarısında sürekli görevlendirilenlerin iaşesi karşılanmaz. Hizmet süresi emsali erbaş veya erlerin hizmet süresi kadardır, bu süre askerlik şubesinden sevk tarihinden başlar, hizmetleri sırasında usulüne göre meslekle ilişkileri kesilenler geri kalan hizmetlerini erbaş veya er olarak tamamlamak üzere kıtalara sevk edilirler ve maaşları kesilir.

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET