gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİNE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAK

Öğretim görevlileri 657 Sayılı kanunun 48. Maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak gerekiyor. Profesör ve Doçent kadrolarına atamalar daimi statüde yapılacaktır.

13 Mart 2011 Pazar 12:57
İzmir Katip Çelebi Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alınacak

2547 SAYILI KANUNA GÖRE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR
FAKÜLTE
ANABİLİM DALI
KADRO ÜNVANI
KADRO DERECESİ
ADET
AÇIKLAMA
Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti
Profesör
1
1
 
Tıp Fakültesi
Anatomi
Profesör
1
1
Gelişim anatomisi konusunda deneyimli 
 
Tıbbi Biyokimya
Doçent
1
1
Moleküler genetik konusunda deneyimli
 
Tıbbi Mikrobiyoloji
Profesör
1
1
Tıbbi Parazitoloji yan dal uzmanı
 
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Profesör
1
1
 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Profesör
1
1
Pediatrik Endokrinoloji yan dal uzmanı
 
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Doçent
1
1
 
 
İç Hastalıkları
Profesör
1
1
Nefroloji yan dal uzmanı,
 
Nöroloji
Profesör
1
1
Epilepsi ve EEG de deneyimli
 
Nöroloji
Doçent
1
1
Nörofizyoloji deneyimli
 
Radyoloji
Profesör
1
1
 
 
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Profesör
1
1
Çocuk cerrahisi konusunda deneyimli
 
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Doçent
1
1
Epilepsi cerrahisinde deneyimli
 
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Profesör
1
1
 
 
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Profesör
1
1
Perinatolojide deneyimli ve IVF sertifikalı
 
Kalp ve Damar Cerrahisi
Profesör
1
1
 
 
Ortopedi ve Travmatoloji
Profesör
1
1
El cerrahisi konusunda deneyimli
 
Üroloji
Profesör
1
1
Üroonkoloji konusunda deneyimli
 
1 - 657 Sayılı kanunun 48. Maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak gerekir.
2 - Profesör ve Doçent kadrolarına atamalar daimi statüde yapılacaktır.
3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4 - Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak öğretim üyesi adaylarının ‘Tıp Doktoru’ olması zorunludur. (* işaretli bölümlerde tıp doktoru şartı aranmaz).
5 - Bir üniversitede profesör kadrosuna atananlar doçent kadrosuna başvuramazlar.
6 - Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları fakülteyi ve anabilim dalını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.
7 - Doçent kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerine başvurdukları fakülteyi ve anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.
8 - Başvurular şahsen yapılacaktır.
Son müracaat tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET