Öncekiler Sonrakiler

MEHMET ULVİ SARAN MURTEZA BALCI AYHAN KARAYAMA MUSTAFA SEVER’İN ATANMASI

GÜNÜN Başbakanlık ile Ekonomi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

03 Ağustos 2012 Cuma 12:44

 

Karar Sayısı : 2012/456

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına, Malatya Valisi Doç. Dr. Mehmet Ulvi SARAN ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

2/8/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Beşir ATALAY

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı


Başbakanlıktan:

             Karar Sayısı : 2012/453

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Mülkiye Başmüfettişi Murteza BALCI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 inci ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

2/8/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                          

                  Başbakan

—— • ——

             Ekonomi Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/454

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +8000 ek göstergeli Bakan Yardımcılığına İthalat Genel Müdürü Mustafa SEVER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

2/8/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Zafer ÇAĞLAYAN

                  Başbakan                                           Ekonomi Bakanı

—— • ——

             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/455

             1 – Açık bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ayhan KARAYAMA’nın yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

2/8/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET