gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEHMET ULVİ SARAN MURTEZA BALCI AYHAN KARAYAMA MUSTAFA SEVER’İN ATANMASI

GÜNÜN Başbakanlık ile Ekonomi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

03 Ağustos 2012 Cuma 12:44

 

Karar Sayısı : 2012/456

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına, Malatya Valisi Doç. Dr. Mehmet Ulvi SARAN ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

2/8/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Beşir ATALAY

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı


Başbakanlıktan:

             Karar Sayısı : 2012/453

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Mülkiye Başmüfettişi Murteza BALCI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 inci ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

2/8/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                          

                  Başbakan

—— • ——

             Ekonomi Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/454

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +8000 ek göstergeli Bakan Yardımcılığına İthalat Genel Müdürü Mustafa SEVER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

2/8/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Zafer ÇAĞLAYAN

                  Başbakan                                           Ekonomi Bakanı

—— • ——

             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/455

             1 – Açık bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ayhan KARAYAMA’nın yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

2/8/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET