gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMUR YAPILAN GEÇİCİ İŞÇİLER GEÇMİŞE DÖNÜK HAKLARINI ALIYOR

GEÇİCİ İŞÇİLER GEÇMİŞE DÖNÜK HAKLARINI ALIYOR Memur yapılan geçici işçiler geçmişe dönük haklarını alıyor Üniversitelerde binlerce çalışanın mağduriyet yaşadığını belirten Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci "Sadece Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 300'ün üzerinde dava açtık. Davayı kazanan 20 çalışana toplam 53 bin liralık bir ödeme yapılması kararlaştırıldı" dedi.

19 Aralık 2010 Pazar 17:05
Memur yapılan geçici işçiler geçmişe dönük haklarını alıyor

Geçici işçiyken sözleşmeli memurluğa atananların geçmiş dönük ikramiye talebiyle açtıkları davalar, çalışanlar lehine sonuçlanmaya başladı. Türk SağlıkSen'in üyeleri adına açtığı davalar sonunda, Gazi Üniversitesinde çalışan 20 kişiye toplam 53 bin lira dağıtıldı. Ekim 2007'de Devlet Memurları Kanunu kapsamında 4/B statüsünde memurluğa geçirilen Gazi Üniversitesinde çalışan bir işçi, geçmişe dönük ikramiye talebiyle Ankara 5. İş Mahkemesinde dava açtı. Kamu kurumlarında çalışan işçilere her yıl bir aylık istihkakları tutarında ilave tediye verileceği, ayrıca Bakanlar Kurulu karan ile aynı şekilde bir ilave tediye ödemesi yapılabileceği yönündeki düzenlemeye dikkat çekilen dilekçede, 2001-2007 yılları arasında Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda ödenmesi gereken ilave tediyelerin ödenmediği ifade edildi. Dilekçede, geçmişe dönük ikramiyelerin faiziyle ödenmesi istendi. Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün savunmasında, ilave tediye alacağının ücret niteliğinde olduğu, dava tarihi itibariyle 5 yıllık süreyi aşan alacakların zaman aşımına uğradığı öne sürüldü, işçiye ilave tediye alacağı ödenmese de her yıl yönetim kurulu karan ile maaşlanna iyileştirme yapıldığı ifade edilen savunmada, işçilik statüsünden kaynaklanan diğer tüm hakların ödendiği belirtildi.îşçiye ilave tediye ödemiş olsa aylık ücretin tediyeye göre daha az hesaplanacağı iddia edilen savunmada, istemin mevzuata aykırı olduğu ve "haksız kazanç" yaratacağı öne sürüldü. Talebi değerlendiren Ankara 5. İş Mahkemesinin kararında, ilave tediye ödenmesine yönelik mevzuat doğrultusunda, üniversitede iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçiye ilave tediye ödenmesi gerektiği vurgulandı. İlave tediye alacağının geniş anlamda ücret niteliğinde olduğuna dikkat çekilen kararda, bu nedenle talep için Borçlar Kanunu uyarınca 5 yıllık zaman aşımının geçerli olduğu belirtildi.Bu doğrultuda talebin davanın açıldığı 26 Şubat 2010'dan geriye dönük 5 yıllık süre için dikkate alınabileceği ifade edilen kararda, 26 Şubat 2005'ten işçinin -* sözleşmeli memur statüsüne geçirijfliği Ekim 2007'ye kadar olan dönemdeki hizmetler karşılığı her tam (hizmet yılı karşılığı (26x2) 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediyenin Bakanlar Kurulunca belirlenen tarihlerde ödenmesi gerektiği vurgulandı. Ankara 5. iş Mahkemesi, belirtilen gerekçelerle ilave tediye alacağını yasal faiziyle ödenmesini kararlaştırdı. Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yaptığı açıklamada, üniversite hastanelerinde geçici işçi olarak çalışırken 4/B statüsünde sözleşmeli memur yapılanlara ilave tediyelerinin ödenmemesinin büyük bir haksızlık olduğunu söyledi. Açtıkları davalarla yargı yoluyla bu konudaki mağduriyetleri giderdiklerini dile getiren Kahveci, şöyle konuştu: "Çalışan başına ortalama 2 bin liralık bir hak kaybı söz konusu. Üniversitelerde binlerce çalışan bu konuda mağduriyet yaşamıştır. Sadece Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 300'ün üzerinde dava açtık. Davayı kazanan 20 çalışana toplam 53 bin liralık bir ödeme yapılması kararlaştırıldı. Paranın tahsilinin ardından sendikamızın üniversite şubesi yöneticileri, çalışanlara kazanılan bu paralan dağıttı. Karar incelendiğinde görülecektir, çalışanlara geçmişe dönük ilave tediye alacağının ödenmesi konusunda en ufak bir tereddüt bulunmamaktadır. Hal böyleyken söz konusu alacakların mahkemeler beklenmeden idarelerce ödenmesi, gereksiz mahkeme masraflarını önleyeceği gibi, yargının da meşgul edilmemesini sağlayacaktır."
Hürses 19.12.2010

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET