gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

PROF. DR. ERDAL TERCAN, MUSTAFA DÖNER, PROF. DR. ŞABAN H. ÇALIŞ’IN ATAMA KARARLARI

Anayasa Mahkemesi, Danıştay,Yükseköğretim Kurulu Üyeliklerine 08.01.2010 tarihli Resmi Gazete ile atama...

08 Ocak 2011 Cumartesi 00:21
Prof. Dr. Erdal TERCAN, Mustafa DÖNER, Prof. Dr. Şaban H. ÇALIŞ’ın Atama Kararları

8 Ocak 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27809
ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
             Cumhurbaşkanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/1
             Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal TERCAN, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 146 ncı maddesi ve geçici 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca seçilmiştir.
7/1/2011
                                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
 

8 Ocak 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27809
DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
             Cumhurbaşkanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/2
             Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Mustafa DÖNER seçilmiştir.
7/1/2011
                                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
 
 
8 Ocak 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27809
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
             Cumhurbaşkanlığından:
             Karar Sayısı : 2011/3
             Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL’un görev süresinin sona ermesi nedeniyle boşalan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Şaban H. ÇALIŞ’ın Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçimi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/5 bendi gereğince onaylanmıştır.
7/1/2011
                                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
 
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET