gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

RİFAT TÜRKER, MURAT ÖZÇELİK, MAHİR KÜÇÜK, MUSTAFA UYANIK ATAMA KARARNAMELERİ

Rifat TÜRKER, Murat ÖZÇELİK, Mahir KÜÇÜK, Mustafa UYANIK Başbakan Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Maliye ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

16 Kasım 2011 Çarşamba 13:38
Rifat TÜRKER, Murat ÖZÇELİK, Mahir KÜÇÜK, Mustafa UYANIK Atama Kararnameleri

 Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2011/865

             1 – Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Genel MüdürYardımcılığına Rifat TÜRKER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 68 incimaddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

                                                                                 15/11/2011

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Bülent ARINÇ

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2011/864

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Kamu Düzeni ve Güvenliği MüsteşarlığınaMurat ÖZÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğinceuygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

                                                                                 15/11/2011

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Beşir ATALAY

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/866

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile veToplum Hizmetleri Genel MüdürlüğüneÖmer BOZOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

                                                                                 15/11/2011

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Fatma ŞAHİN

                  Başbakan                              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/868

             1 – Açık bulunan 5 inci dereceli kadrolu MüfettişliklereMüfettiş Yardımcıları Eşref İMAMOĞLU, FerhatAYDIN, Burcu GÜNDOĞDU, Murat GÜNDOĞDU, Hakan ÖZMEN, Sevda SOYSAL, Cemal Alpaslan ÖZCAN, Berk UZUN ve Göksel YOLCU’nun atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36/A-11, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

                                                                                 15/11/2011

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Erdoğan BAYRAKTAR

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/870

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Devlet Malzeme OfisiGenel Müdür Yardımcısı Mustafa UYANIK’ın,

             Bu suretle boşalacak 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Devlet Malzeme Ofisi Genel MüdürYardımcılığı ile açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine İç Denetçi Ekrem CANDAN’ın,

             atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59, 68/B ve 74 üncü maddeleri, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 399 sayılıKanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddelerigereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

                                                                                 15/11/2011

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/871

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Bakanlık Müşaviri Dr.Mahir KÜÇÜK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğinceuygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

                                                                                 15/11/2011

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET