gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SPK VE TMSF ÜYELİĞİNE ATAMA YAPILDI

19 Mart 2011 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27879

19 Mart 2011 Cumartesi 10:43
SPK ve TMSF üyeliğine atama yapıldı

ATAMA KARARI

Karar Sayısı : 2011/1480

Sermaye Piyasası Kurulunda boş bulunan üyeliğe ekli listede adı belirtilen kişinin atanması; 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Kanunun 18 inci ve 19 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

14/2/2011 TARİHLİ VE 2011/1480 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ


LİSTE


ADI VE SOYADI ----ADAY GÖSTEREN KURUM

Bülent GÖKREM----- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

19 Mart 2011 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27879

ATAMA KARARI

Karar Sayısı : 2011/1481

İstifa nedeniyle boşalan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, ekli listede adı belirtilen kişinin atanması; 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Kanunun 113 üncü ve 114 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

14/2/2011 TARİHLİ VE 2011/1481 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

ADI VE SOYADI

Recep Süleyman ÖZDİL
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET