gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TARIM BAKANLIĞI BAŞMÜFETTİŞLİK VE SAKARYA İLE ŞANLIURFA İL MÜDÜRLÜKLERİNE ATANMALAR

Oğuzhan ALKOÇOĞLU, Recep SEMİZ, Abdilkadir SARITAŞ ve Aylin ÖZPOLAT’ın Başmüfettişliklere, Abdullah KESKİN’in Sakarya İl Müdürlüğüne, Remzi ÇUBUK’un Şanlıurfa İl Müdürlüğüne atandı.

30 Ekim 2010 Cumartesi 10:15

 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/702
             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başmüfettişliklere, Müfettiş Oğuzhan ALKOÇOĞLU, Recep SEMİZ, Abdilkadir SARITAŞ ve Aylin ÖZPOLAT’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
                                                                      29/10/2010
                                                                                                                  Abdullah GÜL
                                                                                                             CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                                    Mehmet Mehdi EKER
                  Başbakan                                                            Tarım ve Köyişleri Bakanı
—— • ——
             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2010/703
             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Sakarya İl Müdürlüğüne, Şanlıurfa İl Müdürü Abdullah KESKİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
                                                                      29/10/2010
                                                                                                                                                          Abdullah GÜL
                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                                    Mehmet Mehdi EKER
                  Başbakan                                                            Tarım ve Köyişleri Bakanı
—— • ——
             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2010/704
             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Şanlıurfa İl Müdürlüğüne, Remzi ÇUBUK’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
                                                                      29/10/2010
                                                                                                                                                          Abdullah GÜL
                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                                    Mehmet Mehdi EKER
                  Başbakan                                                            Tarım ve Köyişleri Bakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET