Öncekiler Sonrakiler

TARIM VE EKONOMİ BAKANLIKLARINDA GÖREVLER DEĞİŞTİ

7 Mayıs 2015 tarihli Resmî Gazete ile Tarım ve Ekonomi Bakanlıklarına atamalar gerçekleştirildi.

07 Mayıs 2015 Perşembe 08:44
TARIM VE EKONOMİ BAKANLIKLARINDA GÖREVLER DEĞİŞTİ

Atama kararları haberleri

ATAMA KARARLARI

Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/164
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Hakan KIZARTICI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/82
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Personel Genel Müdür Yardımcılığına Bakanlık Müşaviri Mehmet Emin GÜVEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/85

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığına Bakanlık Müşaviri Burhan DEMİROK’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun gereğince uygun görülmüştür. 


Kamudan Haberler