gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI BIRSA İL MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA

Kasım PİRAL Bursa İl Müdürlüğüne Atandı.

06 Kasım 2010 Cumartesi 09:08

 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/733
             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bursa İl Müdürlüğüne, Iğdır İl Müdürü Kasım PİRAL'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
5/11/2010
                                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER
                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı
—— • ——
             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2010/734
             1 – Çorum İl Müdürü Abdulbaki ŞAHİN'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
5/11/2010
                                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER
                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı
—— • ——

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET