gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÜNİVERSİTELERE MİSAFİR DOKTOR DÖNEMİ BAŞLIYOR

Üniversitelerde tam güne 'misafir doktor" çözümü Yasaya konulacak ek madde ile üniversiteler, doktor ihtiyacını diğer kururnlardan getireceği sözleşmeli personelle kapatacak. Misafir doktorun yaptığı ameliyatlar için vatandaş ücret ödemeyecek.

08 Ekim 2011 Cumartesi 19:19
ÜNİVERSİTELERE MİSAFİR DOKTOR DÖNEMİ BAŞLIYOR

Tam Gün Yasası' ile üniversiteden ayn«teîll larak özel muayenehaneyi seçen akademisyenlerin yerine, 'misafir doktorlar geliyor. 'Üniversite hastanelerinde doktor yokluğundan ameliyatlar yapılamıyor' eleştirisine karşı çözüm için devreye giren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Sağlık Bakanlığı,.'Tam Gün' nedeniyle ayrılan hocaların yerine sözleşmeli akademisyenler görevlendirecek. Üniversitede kadrosu bulunmayan ve özelde ya da kamu kurumlarında çalışan öğretim üyeleri, sözleşmeli olarak haftanın belli günleri ihtiyaç oları üniversitelerde ameliyatlara girebilecek.

Part-time sistemi sayesinde hem vatandaş hem de doktor kazanacak. Kanun hükmünde kararname ile çıkan 'Tam Gün Yasası'na göre, devleti değil özel hastane ya da muayenehaneyi seçen öğretim üyesi, üniversitelerde hasta bakamıyor. Ameliyatlara giremiyor. Sadece eğitim verebiliyor. Bu durumun ameliyatlarda aksamaya yol açtığı ve vatandaşı mağdur ettiği eleştirilerinden sonra harekete geçen YÖK ve Sağlık Bakanlığı, hoca ihtiyacı olmayan üniversitede çalışan öğretim üyelerini ihtiyaç duyulan üniversitelere yönlendirme karan aldı.

Doktor ihtiyacı çeken üniversite, ilgili hocayı ihtiyaç duyulan tıbbî alanlarda görev yapmak üzere haftanın belli günlerinde hastaneye davet edecek. Konuk doktorlar, burada kendisi için önceden hazırlanan hastaların ameliyatlarına girecek ve tedavilerini gerçekleştirecek. Bu süreçte vatandaştan hiçbir şekilde para alınmayacak. Konuk doktorlann tüm masraflan üniversitelerin döner sermayesinden ödenecek. Msafir hoca için yeni bir kadro açılmayacak ve kadro işgali gerçekleşmeyecek. Açılacak yeni kadrolar ise üniversitede tam gün çalışacak hocalara verilecek. Kanun hükmünde kararnameye yapılacak ek ile yasaya konulacak değişiklikle, misafir hocalann öğrencilere de eğitim vermesi planlanıyor. İkinci aşamada üniversiteler,, birtakım yeniliklerin hayata geçirilmesini istiyor.

Öncelikle Sağlıkta Uygulama Tebliğinde, üniversitelerle ilgili hizmetin farklı değerlendirilmesi ve fiyatlandırmanın üniversiteler için yüksek tutulması talep ediliyor. Aynca Sosyal Güvenlik Kurumu ile birlikte belirlenecek koşullarda, hocalann özel hastaneler ile Vakıf Üniversite Hastaneleri'nde mesai saatleri sonrası çalışmasına yönelik düzenlemelerin de hayata geçirilmesi bir diğer çözüm yolu olarak görülüyor. Üniversite yetkilileri kısa vadede bunların çözüm olabileceğini fakat uzun vadede ciddi çalışmaların yapılması gerektiğini ifade ediyor.
Zaman

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET