gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YARDIMCI DOÇENT ATAMALARINDA 12 YIL SINIRI VAR MI?

Milletvekili Ufuk Uras, yardımcı doçent atamalarındaki 12 yıl sınırının kaldırılması için, geçtiğimiz hafta bir kanun teklifi verdi. Ancak, bu kanun teklifi sonrasında, kaldırılması istenen hükmün zaten kaldırıldığı yönünde bazı görüşler ileri sürüldü. Bu konuda bir değerlendirme yapabilmek için, "madde" ve "geçici madde" gibi ayrıntılara dikkat etmek gerekmektedir. 2547 sayılı Kanunda, konuya ilişkin olarak iki hüküm bulunmaktadır.

17 Ocak 2011 Pazartesi 03:57
Yardımcı doçent atamalarında 12 yıl sınırı var mı?

ASIL MADDE- GEÇİCİ MADDE AYRIMI

2547 sayılı Kanunun asıl maddelerinden olan, "Yardımcı Doçentliğe atama:" başlıklı 23. maddesinde, "Yardımcı doçentler bir üniversitede her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için en çok 12 yıla kadar atanabilirler. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer." hükmü yer almaktadır.

Kanunu geçici 47. maddesinde ise "Yardımcı doçentlik kadrosunda görev yapan öğretim elemanlarının çalışma sürelerindeki sınırlama kaldırılmıştır." hükmü yer almaktadır.

Burada şöyle bir sorun bulunmaktadır: Asıl maddeye göre mi işlem tesis edilecektir, yoksa geçici maddeye göre mi...

DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİ GÖRÜŞ

Başbakanlık dahi bu konuda tereddüde düşmüş ve 2000 yılında Danıştay Birinci Dairesinden istişari görüş istemiştir. Danıştay Birinci Dairesi verdiği görüşte, "Maddenin ikinci fıkrasında ise, halen yardımcı doçentlik kadrosunda görev yapan öğretim elemanlarının çalışma sürelerindeki 12 yıllık sınırlamanın kalktığı belirtilmektedir. Bu kadroda görev yapanlara 4584 sayılı Kanunun yayımı gününden itibaren iki ay içerisinde başvurmuş olmaları kaydıyla 12 yıllık çalışma süresini tamamladıklarında, 2547 sayılı Kanunun 23' üncü maddesindeki koşulları taşımaları durumunda iki veya üç yıl süreyle yeniden aynı kadroya atanabilmeleri olanak sağlanmaktadır" demiş ve geçici madde hükmünün sadece o tarihte görevde bulunup da 2 ay içinde başvuranları kapsadığını belirtmiştir. Danıştay'ın görüşü için tıklayınız.

KILIÇDAROĞLU İÇİN DE AYNI DURUM SÖZKONUSU

Bu husus, Sayın Kılıçdaroğlu için de gündeme gelmişti. Anayasamızın Geçici 16. maddesinde "Anayasanın halkoylamasına ilişkin oy verme kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu halde hukukî veya fiilî herhangi bir mazereti olmaksızın halkoylamasına katılmayanlar, Anayasanın halkoylamasını takip eden beş yıl içinde yapılacak genel ve ara seçimleri ile mahallî seçimlere ve diğer halkoylamalarına katılamazlar, seçimlerde aday olamazlar." hükmü yer almaktadır. bu hükme dayanarak bazı kişiler Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olamayacağını belirtmişti. Oysaki buradaki madde de, bir geçici maddededir. Geçici maddeler sadece yayınlandıkları dönemlerde belirli haklar veren maddelerdir. Bu nedenle görüş yanlıştı. Zaten YSK da, söz konusu maddenin geçici bir madde olduğunu ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçime girebileceğini belirtmişti.

Özetle, yardımcı doçentler için 12 yıl sorunu bulunmaktadır ve söz konusu kanun teklifi yanlış bir kanun teklifi değildir.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET