gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YÖNETİCİ ATAMADA ORTAYA ÇIKABİLECEK SORUNLAR…

Yönetici Atama Yönetmeliğinde bazı değişikliklerin yapılması aşikardır. MEB yönetmelikte en son 15.05.2010 tarihinde değişiklik yapmıştır ve bu değişiklikle Anadolu Lisesi öğretmenlerinin bu okullara öncelikli atanmaları hükmü kaldırılmıştır.

01 Mart 2011 Salı 11:57
Yönetici atamada ortaya çıkabilecek sorunlar…

 “(2) Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine, bu eğitim kurumlarına Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğe göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar arasından atama yapılır.”

 
“(4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen şartları taşıyan aday bulunamaması durumunda bu fıkralarda sayılan eğitim kurumlarına diğer eğitim kurumlarında görev yapan adaylar arasından da atama yapılabilir.” şeklinde düzenlenmiştir.
 
Bu değişikliğin yürütmesi Danıştay 2.dairesi tarafından durdurulmuştur. MEB bu kararın ardından açıklama yapmış ve konunu sadece Adana özelinde ele alınacağını belirtmiştir. Bu yaklaşımın doğru olmadığını da ele almıştık.
 
MEB bu noktaya kadar geçici bir çözüm uygulamış olsa da son günlerde Duyuruya çıkan ve çıkacak olan bazı illerde (örneğin; Mersin, Trabzon, Osmaniye…) tereddütler oluşmuştur.
 
Çünkü Anadolu statülü okullara yönetmelikte şu anda hangi kritere göre atama yapılacağına dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Çünkü Danıştay 2.dairesinin 03/11/2010 tarihli ve E.No.2010/3883 sayılı kararı ile Yönetici Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğin yukarıda yayımladığımız 8. maddesinin 2. fıkrasının yürütmesi durdurulmuştur. Mahkeme kararının uygulanma zorunluluğu yerine getirilmemiştir.
 
MEB’in konuya el atarak ülke genelinde birlik sağlamak sorumluluğunu yerine getirmesi gerekmektedir.
 
Acil çözüm bekleyen sorunları ele alacak olursak;
 
1- Anadolu Liselerine atamalarda hangi kriterler kullanılacaktır? Öncelik söz konusu mudur? Değil midir? Gerekçeleriyle açıklanmalıdır.
 
2- Yönetmeliğin Anadolu Lisesi ile ilgili hükmü durdurulduğuna göre MEB bu durdurmaya istinaden yönetmelik düzenlemesi yapacak mıdır? Her ne kadar 19.12.2010 tarihinde yapılan düzenleme ile Anadolu Lisesi öğretmenlerinin sınavla atanmaları düzenlemesi kaldırılmışsa da bu bazı iller için bağlayıcı nitelik taşımayacak yani bütünlük sağlanamayacaktır.
 
3- 19.12.2010 tarihinde Anadolu Liselerine sınavsız atamayı getiren düzenlemeden sonra yeni bir sorun ortaya çıkmaktadır. 19.12.2010 tarihli yönetmeliğe göre Anadolu Liselerine sınavla atanan öğretmenler Fen ya da Sosyal Bilimler Liselerine öğretmen olabilmektedirler. Hatta ve hatta sınav kazanıp henüz ataması yapılmayanların sınav sonuçlarını Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine atanmada kullanmaları mümkün. Aynı kişilerin Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine yönetici olarak atamada önceliğe sahip olup olmayacakları muammadır. Çünkü yönetmelik hükmü;
 
Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine, bu eğitim kurumlarına Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğe göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar arasından atama yapılır.”
 
Şeklindedir. Yani 15.05.2010 tarihinde yapılan bu düzenleme ile Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi öğretmeni olanlar ile bir şekilde bu okullardan ayrılanlara ve yeniden dönebilecek nitelikte olanlara öncelik tanınmaktadır. 19.12.2010 tarihli yönetmelikle Anadolu Lisesi öğretmenlerine de Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine öğretmen olma hakkı verildiğine göre bu noktada bir düzenleme yapılması gerekir.
 
ÖNERİ;
 
Yukarıda bahsettiğimiz üç sorunun çözümü için;
 
“(2) Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine bu eğitim kurumlarında görev yapmakta olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri Ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri İle Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik Ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi Ve Atamalarına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar arasından atama yapılır.”
 
Hükmü getirilebilir. Böylece MEB hem Danıştay kararına göre bir değişiklik yapmış olur hem de 19.12.2010 tarihli yönetmeliğe göre bir düzenlemeyi yürürlüğe koymuş olur. Tabir caizse bir taşla iki kuş vurmuş olur.
 
4- Başka bir sorun ise meslek liselerinde illere göre değişen uygulamalar. Bazı iller her meslek lisesi öğretmenini her meslek lisesine atarken bazıları o alanın okulda olup olmadığına bakmaktadırlar. Örneğin Çocuk Gelişimi öğretmeni olan bir yöneticiyi A ili Meslek dersi öğretmenidir Mesleki gelişim derslerine girebilir yaklaşımı ile bu konuda (Okul Öncesi/Çocuk Gelişimi konusunda ders ya da bölüm olmamasına rağmen) Endüstri Meslek Lisesine atarken bazı iller bu öğretmenin atanabileceği kurum olarak sadece Çocuk Gelişimi alanının bulunduğu kurumları adres göstermektedirler.
 
Başkaca sorunların varlığı herkes tarafından bilinmekte ise de bu hükümlerin yeniden ele alınması ve ivedilik arz etmektedir.

saygılarımla..
MAKSUT BALMUK

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET