gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YÖNETİCİ ATAMADA YAPILMASI GEREKENLER

MEB’in sendikalarla uzlaşarak 13 Ağustos 2009 tarihinde çıkardığı yönetmelik 15 Mayıs 2010 tarihinde yapılan değişiklikler nedeniyle yargı engeline takıldı. Halbuki MEB Mevzuat Dairesi Başkanlığı yönetmelikte yapılması gereken değişiklikleri not ediyor buna göre hazırlıklarını yapıyordu.

03 Mart 2011 Perşembe 13:15
Yönetici Atamada Yapılması Gerekenler

Ancak 15 Mayıs 2010’da yapılan değişiklik birçok eğitimciyi rahatsız etti ve tüm Türkiye genelinde mahkemeye kapıları aşındırılmaya başlandı. Davaların görülmesi ve sonuçların gelmesiyle birlikte Danıştay 2. Dairesinin 03/10/2011 tarih ve Esas No: 3883 sayılı kararında Yönetici atama yönetmeliğinin 15 mayıs 2010 tarihinde yapılan değişiklik nedeniyle 8.maddesinin 2.fıkrasının yürütmesi durdurulmuş ve MEB bu kararla ilgili Hukuk Müşavirliğinden aldığı görüş yazısıyla tüm Türkiye genelinde 15 Mayıs 2010 tarihinden sonra Fen, Sosyal, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liselerine yapılan atamaların iptal edilmesi hakkındaki 25/01/2011 tarih ve 4513 sayılı yazıyı mahkeme kararının uygulanması üzere valiliklere göndermişti. Ancak söz konusu kararın PGM tarafından yeniden değerlendirmesi yapılmış ve 07/02/2011 tarih ve 8356 sayılı yazılarıyla da tüm illere bu kararın sadece Adana iliyle sınırlı kalması gerektiği bildirilmişti.

Daha sonra aynı yürütmeyi durdurma kararı Türkiye genelinde diğer illerde de açılan davalar nedeniyle artmaya başladı. Danıştay 2.Dairesinin 10/11/2011 tarih ve Esas No: 4037 sayılı kararının MEB’e tebliğ edilmesinden sonra PGM’nün 01/03/2011 tarih ve 13790 sayılı yazısıyla da Yönetmeliğin 8.maddesinin 2.fıkrasının yürütmesinin durdurulması nedeniyle Fen, Sosyal, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liseleri yöneticiliklerine yönetmelikte yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar atama yapılmaması yoluna gidilmesi istenmişti.

Bundan sonra MEB’in atamaları daha sağlıklı yapabilmesi, mağdur eğitimci sayısının artmaması ve işleri yoluna koyabilmesi için mahkeme kararlarını uygulaması ve eğitimcilerin sesini dinlemesi gerekmektedir.

Yapılması gereken ilk olarak 15 mayıs 2010 tarihinden sonra yapılan yer değiştirme, zorunlu atama ve sınava dayalı atamaların sırayla yeniden değerlendirilerek Fen, Sosyal, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liselerine yapılan atamaların iptal edilmesi ve Anadolu statüsü olan kişilerin öncelikli atamalarının yapılarak atama listelerinin düzeltilmesi yoluna gidilmesi olmalıdır. Bu şekilde mahkeme kararı uygulanmalı ve devam eden davalarında ilerde karışıklığa neden olması engellenmelidir. Bu şekilde 15 mayıs 2010 tarihinden sonra yapılan atamalarda atanan kişilerin durumları ilgili sorun çözülerek eğitimcilerin daha sağlıklı çalışmalarının sağlanması gerekmektedir.

Yapılması gereken 2.husus yönetmeliğin yürütmesi durdurulan ilgili maddelerinde yeni bir düzenlemenin yapılması gerekliliğidir. Bu şekilde hukuki boşluk giderilecek ve mahkeme kararına uygun düzenlemeler yapılarak bu tarihten sonra yapılacak atamaların hukuki olarak sağlam temellere oturtulması sağlanacaktır. Ayrıca 657 sayılı DMK’da yapılan değişiklikler nedeniyle ek-2 formunda da gerekli düzenlemelerin yapılması hiç şüphesiz gereklidir.

Son olarak yapılması gereken, yeni düzenlemeden sonra sınava dayalı atamalardan başlayarak yer değiştirme atamalarının biran önce yapılması ve eğitim kurumlarının yönetici ihtiyaçlarının giderilmesi olmalıdır.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET