gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

CUMHURBAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME

Cumhurbaşkanlığından bilgi edinmek isteynler için...

12 Aralık 2010 Pazar 22:09
Cumhurbaşkanlığı Bilgi Edinme

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası'nın amacı, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır.

Her yurttaş, yazılı kurallar ile belirlenen ilke ve yöntemler çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahiptir. Türkiye'de yerleşik yabancılar ve Türkiye'de etkinlik gösteren yabancı tüzel kişiler ise, istedikleri bilginin kendileriyle ya da çalışma alanları ile ilgili olması koşuluyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bilgi isteyebilirler.

Yasa, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının etkinliklerinde uygulanır.

Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Devlet Denetleme Kurulu'nun elinde bulunan ya da görevleri gereği bulunması gereken bilgi ya da belgelere ilişkin olmalıdır.

"Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Bilgi Edinme Hakkı Yasası'nın Uygulanmasına İlişkin İlke ve Yöntemler Hakkında Yönetmelik" uyarınca başvurular aşağıda belirtilen durumlarda işleme konulmaz :

  • T.C. Kimlik Numarası ile ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun saptanması,
  • Görüş, öneri, eleştiri, yakınma, şikayet gibi öznel değerlendirmelere yer verilmekle birlikte, hangi konularda bilgi ya da belge istendiğinin açık ve ayrıntılı olarak belirtilmemesi,
  • Özel araştırma, inceleme gerektiren çalışmalar sonucunda oluşturulabilecek bilgi ya da belgeler ile görüş ve öneri istenmesi,
  • Daha önce aynı kişilerce gönderilerek yanıtlanmış olması ve yeni bir istem içermemesi,
  • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Devlet Denetleme Kurulu'nun yürüttüğü etkinliklerle ilgili görüş, bilgi notu ve öneri niteliğindeki bilgi ya da belgelerin istenmesi,
  • Kamuoyunu ilgilendirmeyen, yalnızca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği personeli ve iç uygulamalara ilişkin düzenlemelerle ilgili bilgi ya da belge istenmesi,
  • Sonuçlanmamış bir işleme ilişkin bilgi ya da belgeleri gerektirmesi.

Cumhurbaşkanlığı'na Yasa kapsamında yapılacak başvurular ile ilgili olarak, Cumhurbaşkanlığı genel ağının;

bölümleri ziyaret edilebilir.

 

Başvuru dilekçeleri elden verilebileceği, posta ve faks yoluyla gönderilebileceği gibi, bilgisayar ortamında da iletilebilir.

Posta ve Faks Yoluyla

Başvuru Adresi : Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 06689 Çankaya, ANKARA
Faks : 0 312 441 38 16

Elektronik Posta İlewww.tccb.gov.tr/sayfa/bilgi_edinme/basvuru/ tıklayınız.

Gerçek Kişi Başvuru Formu  |  Tüzel Kişi Başvuru Formu
*Adınız :
*Soyadınız :
*TC Kimlik Numaranız :
Adres :
*E-Posta Adresiniz :
*Hangi Yolla Cevap Almak İstiyorsunuz :
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.
*İstediğiniz Bilgi ve Belgeler :
*Güvenlik Kodu : değiştir
(*) Zorunlu Alanlardır
   

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET