gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DOÇ. DR. MAHMUT KOCA VE MERAL KAYA BİLGİ EDİNME KURULUNA GETİRİLDİ

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunda boş bulunan üyeliklere: Doç. Dr. Mahmut KOCA ve Meral KAYA getirildi.

11 Şubat 2011 Cuma 05:04
Doç. Dr. Mahmut KOCA ve Meral KAYA Bilgi Edinme Kuruluna Getirildi

11 Şubat 2011 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27843
BAKANLAR KURULU KARARI
             Karar Sayısı : 2011/1372
             Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunda boş bulunan üyeliklere, kalan süreyi tamamlamak üzere, ekli listede adları yazılı kişilerin seçilmesi; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                        Abdullah GÜL
                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
             Başbakan
 
           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı
 
           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK
         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı
 
           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                    S. ERGİN
         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı
 
        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                               M. ŞİMŞEK
   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı
 
        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM
     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı
 
         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                     T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
 
                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU
                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı
 
31/1/2011 TARİHLİ VE 2011/1372 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
 
LİSTE
 
Adı ve Soyadı          :
1- Doç. Dr. Mahmut KOCA        (Ceza Hukuku)
2- Meral KAYA                            (Adalet Bakanlığı)
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET