gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ BİLGİ EDİNME BAŞVURU ŞARTLARI

BİMER başvurularında gerçek ve tüzel kişilerin gerçekliği konusunda nelere dikkat etmesi gerekiyor?

26 Haziran 2014 Perşembe 00:47
GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ BİLGİ EDİNME BAŞVURU ŞARTLARI

Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçeyle yapılır. Tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçeyle yapılır.

Gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, başvuru sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya iş adresine ilave olarak kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle, bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine form doldurulmak suretiyle yapılır. Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle ve yetki belgesiyle birlikte, bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine form doldurulmak suretiyle yapılır. Yetki belgesi uygun elektronik araçlarla elektronik ortama aktarılarak gönderilir.

Bu unsurları içermeyen başvuru dilekçeleri veya formları ile elektronik posta yoluyla gönderilmiş başvuru dilekçeleri veya formları işleme konulmaz. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan başvuru sahiplerinin dilekçeleri veya formları, bu durumun anlaşıldığı tarihte hiç başvuru yapılmamış sayılarak işleme konulmaz.

K:Sayıştay

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET