gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU İHALE KURUMU BİLGİ EDİNME İŞLEMLERİ

İhalelerle ilgili Şikayetler bilgi edinme kapsamında değerlendirilmemektedir. İhaleler ile ilgili resmi şikayetletlerin nasıl yapılacağını http://www.ihale.gov.tr/mevzuat sayfasında, "İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik" altında ilgili şikayet dilekçe örnekleri ile birlikte bulabilirsiniz.

26 Aralık 2010 Pazar 18:31
Kamu İhale Kurumu Bilgi Edinme İşlemleri

T.C.
KAMU İHALE KURUMU
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Uygulaması

 
Bilgi edinme Kanunu kapsamındaki sorunuzu sormadan önce lütfen Web sayfamızı dikkatlice inceleyiniz. Web sayfamızda cevabının olmadığını düşündüğünüz bir sorunuz var ise Sıkça Sorulan Sorular Bölümündeki sorulara bakınız, eğer burada da sorunuzun cevabını bulamaz iseniz. Sıkça Sorulan Sorular Bölümündeki 13. Sorunun altındaki "Bilgi Edinme Başvuru Formu" nu Doldurunuz.
Sıkça Sorulan Sorular
1) Yapılacak İhalelerin Takibi / Elektronik Kamu İhale Bülteni / E-Posta İhale İlan Servisi
Türkiye'de yapılan ve belli limitlerin üstündeki tüm ihale ilanları Elektronik Kamu İhale Bülteninde ücretsiz olarak yayınlanmaktadır.
İhale İlanlarını takip etmek için:
- Elektronik Kamu İhale Bültenine kayıt yaptırabilirsiniz.
- Elektronik Kamu İhale Bülteninden gerekli sorgulamaları yapabilirsiniz.
- İhale ilanlarının sektör bazında elektronik posta adreslerine dağıtılması servisimiz henüz başlamamıştır.
2) İhale Mevzuatı İle ilgili Bilgi / Mevzuat Dokümanı
İhale Mevzuatı ile ilgili resmi gazetede yayınlanan her türlü dokümana www.kik.gov.tr sitesindeki Kamu İhale Mevzuatı Bölümünde ulaşabilirsiniz. Bu bölümde mevzuat dokümanları tasnif edilmiş olup, bazı dokümanlar web (html) formatında, ms word formatında, birden fazla dosyadan oluşan dokumanlar ise sıkıştırılmış (zip) formatında yayınlanmaktadır. Kamu ihale mevzuatının eski ve güncel haline bu bölümden ulaşılabilir.
3) İhale Uygulamaları ile İlgili Görüş İstemi
İhale uygulamaları ile ilgili görüş talepleri, uygulamanın yönlendirilmesine ilişkin olduğundan bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında değerlendirilmemektedir.
4) İhale Uygulaması Desteği ve Yardım Talebi
İhale Uygulaması desteği ve yardım talepleri bilgi edinme kanunu kapsamında değerlendirilmemektedir.
5) İhalelerle ilgili Şikayetler
İhalelerle ilgili Şikayetler bilgi edinme kapsamında değerlendirilmemektedir. İhaleler ile ilgili resmi şikayetletlerin nasıl yapılacağını http://www.ihale.gov.tr/mevzuat sayfasında, "İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik" altında ilgili şikayet dilekçe örnekleri ile birlikte bulabilirsiniz.
6) İhalelerin Durumu ile İlgili Özel Bilgi
İhalelere ilişkin özel (mahrem) bilgiler bilgi edinme hakkı kapsamında değerlendirilmemektedir. Hangi kamu idaresinin ne kadar ihale yaptığı veya bir ihalenin durumu ile ilgili bilgiler, ihaleyi yapan kamu kurumundan bilgi edinme kapsamında istenebilir.
7) İhale Bilgi Sistemi - Düzeltme/İptal
İhale bilgi sisteminin nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgiler sitemin içinde yer almaktadır. İhale bilgi sistemine bilgi gönderilirken bilgilerin kontrol edilip her türlü hata ve tutarsızlıklarını giderilmesi gerekmektedir. İhale bilgi sistemi üzerinde kaydı yapılan bilgilerin elektronik ortamda idareler tarafından değiştirilmesi veya iptali bilgi tutarsızlıklarına sebep olacağından şimdiki uygulamada mümkün değildir. Değişiklik ve iptal işlemleri gerekçesi ile birlikte kikistatistik@kik.gov.tr elektronik posta adresine gönderilebilir.
8) Doğrudan Temin Kayıt ve Bilgi Formu
Doğrudan temin kayıt ve bilgi formunun nasıl doldurulacağı ile ilgili bilgiler web sitesinin ilgili bölümünde yer almaktadır. burada yer almayan hususlar bilgi edinme hakkı kapsamında cevaplanabilir.
9) Standart Formların Doldurulması
İhale Mevzuatı ile ilgili resmi gazetede yayınlanan her türlü dokümana www.kik.gov.tr sitesindeki Kamu İhale Mevzuatı Bölümünde ulaşabilirsiniz. Bu bölümde mevzuat dokümanları tasnif edilmiş olup, bazı dokümanlar web (html) formatında, ms word formatında, birden fazla dosyadan oluşan dokumanlar ise sıkıştırılmış (zip) formatında yayınlanmaktadır. Kamu ihale mevzuatının eski ve güncel haline bu bölümden ulaşılabilir. Bunun dışında kurumumuzun ihalelere özel uygulama hizmeti desteği bulunmamaktadır.
10) Yasaklılık Durumu Sorgulaması
Firmaların Yasaklılık durumu ile ilgili bilgi www.kik.gov.tr sitesindeki "ihalelerden yasaklılar bölümünden yapılabilir" yasaklamanın niteliği ve kapsamına ilişkin bilgiler de aynı bölümden edinilebilir.
11) Kamu İhale Kurumu Ücret ve Mali Hakları
12) Anlaşılmayan ve Yetersiz Sorular
Anlaşılmayan ve Yetersiz sorular cevaplanamadığından ilgilisine iade edilmektedir.
13) Sıkça Sorulan Sorular İçinde Cevabımı Bulamadım .

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasa ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre:
Kurumumuz faaliyet alanı ile yargı denetimi dışında kalan işlemlere, Devlet sırrına, ülkenin ekonomik çıkarına, istihbarata, idari ve/veya adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgelerin yanısıra, özel hayat ve haberleşmenin gizliliği, ticari sırlar, fikir ve sanat eserleri, Kurum içi düzenlemeler, kurum içi görüş, bilgi notu, tavsiye ve mütalaa ile gizliliği kaldırılan bilgi ve belge talepleri bilgi edinme hakkı kapsamına girmemektedir.

Bilgi Edinme Başvurusu Adımları:
1- Bu bölümün altında yer alan "Bilgi Edinme Başvuru Formu" linkini tıklayınız. Ekranınıza gelecek standart formdaki bölümleri.Gerçek veya Tüzel kişi olarak seçiniz.
2-Başvuru Sahibi Bilgileri Bölümünü tam olarak doldurunuz. (TC Kimlik Numarası ve Elektronik posta adresi olmayan başvurular işleme alınmamaktadır).
3-İstenilen bilginin konusunu/özünü başlık bölümüne yazınız.
4-Başvurunuzun cevabının hangi yolla size iletilmesi istediğiniz seçiniz. (e-posta/fax/vs.)
5-Sorunuzu kısa ve öz şekilde yazarak "Kamu İhale Kurumuna Gönder " butonuna basınız ve sorunuzu gönderiniz.
6-Başvuru formunuzu gönderildikten sonra ekranınıza gelecek formunuzun kaydedildiğine ilişkin bilgi ve başvurunuzun sonuçunu takip edeceğiniz Başvuru numaranızı ve şifrenizi saklamayı unutmayınız. Başvuru numarasını veya şifrenizi almadığınız takdirde yanıtınıza ulaşamazsınız. Yanıtınızı E-mail adresinde bulabilirsiniz.( Not:Başvuru numarası ve şifrenizi sürekli saklamanız halinde, başvurunuza ve yanıtına her zaman ulaşabilirsiniz ).

 Bilgi Edinme Başvuru Formu


 Bilgi Edinme Başvuru Yanıtını İzleme


Not: Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında Kamu İhale Kurumu'na yapacağınız yazılı başvurularda elektronik başvuru yönteminde yer alan formu kullanabilirsiniz. Başvuru dilekçelerinizi yukarda belirtilen şekilde hazırladıktan sonra faks yoluyla da gönderebilirsiniz. Yazılı başvurulara yanıtların yazılı istenmesi halinde, istenilen bilgi ve belgelerin mahiyetine göre ücretlendirme yoluna gidilebilecektir..

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET