gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TBMM BİLGİ EDİNME BİRİMİ

Bilgi edinme başvuruları e-posta, posta, faks yoluyla veya şahsen yapılabilir. Bu yollardan birini seçecek gerçek veya tüzel kişilerin aşağıdaki formlardan durumlarına uygun olanı kullanmaları gerekmektedir.

12 Aralık 2010 Pazar 21:44
TBMM Bilgi Edinme Birimi

 

BAŞVURU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Postayla/şahsen başvuru
TBMM Genel Sekreterliği 06543 Bakanlıklar/ANKARA

E- Postayla başvuru
bilgiedinme@tbmm.gov.tr

Faksla başvuru
0312 420 69 09

BAŞVURU FORMLARI

Bilgi edinme başvuruları e-posta, posta, faks yoluyla veya şahsen yapılabilir. Bu yollardan birini seçecek gerçek veya tüzel kişilerin aşağıdaki formlardan durumlarına uygun olanı kullanmaları gerekmektedir. Aşağıdaki linklerde sunulan formlara uygun olarak yapılmayan ya da eksik doldurulan başvurular işleme konulmayacaktır. Başvurularınızın şekil ve içerik şartlarıyla, değerlendirilme süreciyle ilgili ilkeler ve mevzuat aşağıda gösterilmiştir.

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU İLKELERİ

 

  1. Başvurularda edinilmek istenen bilginin açık olarak belirtilmesi; başvuranın adres ve imzasının bulunması; faksla veya elektronik ortamla başvuranların T.C. Kimlik numarası bildirmesi, tüzel kişilik adına yapılan başvurularda yetki belgesinin başvuruya eklenmesi zorunludur.
  2. Bilgi edinme başvuruları, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunun 6 ncı ve Bilgi Edinme Hakkının Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğin 7 nci ve 9 uncu maddelerine uygun olarak yapılmalıdır.
  3. Bilgi edinme başvurusuna konu olan soru cevabının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin http://www.tbmm.gov.tr/ adresinde bulunup bulunmadığı belirlenmelidir.
  4. Gerçek kişiler, posta yoluyla yapılacak başvurularda, sayfamızda yayınlanan formları kullanabilecekleri gibi başvuru sahibinin adı-soyadı, adresi ve imzasını içeren bir dilekçe ile de başvurularını yapabilirler.
  5. Gerçek kişiler e-posta yoluyla yapacakları başvuruları, uygun başvuru formunu indirip doldurduktan sonra e-postalarına ekleyerek bilgiedinme@tbmm.gov.tr adresine göndermelidirler.
  6. Tüzel kişiler posta yoluyla yapılacak başvurularda, sayfamızda yayınlanan formları kullanabilecekleri gibi, tüzel kişilik yetki belgesini de ekledikleri ve tüzel kişinin unvanını, adresi ile imzasını içeren bir dilekçeyle de başvuru yapabilirler.
  7. Tüzel kişiler tarafından e-posta yoluyla başvurulması durumunda, indirilip doldurulan formun yanısıra yetki belgelerinin taranmış bir sureti de eklenerek bilgiedinme@tbmm.gov.tr adresine gönderilmelidir.
  8. Kurum cevabını uygun bulduğu yöntemle verebilir. Ancak cevabın faksla veya e-postayla istenmesi durumunda sözkonusu iletişim bilgilerinin başvuru formunda belirtilmesi gereklidir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET