gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ DERGİSİ 2010 SAYI 1

Dergimizin birinci sayısı basılmış olup ve bütün paydaşlara dağıtımı gerçekleşmiştir. Bu süreci takiben ikinci sayı için makale toplama süreci başlamıştır.

30 Ocak 2011 Pazar 12:39
Çalışma İlişkileri Dergisi 2010 Sayı 1

ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ DERGİSİ
1995 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan protokolle Yakın ve Ortadoğu Çalışma Enstitüsü YODÇE adıyla faaliyetine başlayan kurumumuz, 1960 yılında Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığına bağlanmış olup, 1985 yılında Yakın ve Orta Doğu Çalışma Merkezi YODÇEM olarak yeniden yapılandırılarak faaliyetlerine devam etmiştir. 2003’ten günümüze kadar ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) adıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
ÇASGEM’in kuruluş amacı da, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktır. Bu bağlamda özellikle üniversitelerde görevli öğretim üyeleri ile yapılan görüşmelerde çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanının tüm boyutlarını içeren bilimsel bir derginin yayın hayatında yer alması bu amacın gerçekleştirilmesine hizmet edeceği öngörülmüştür.
Bu amaçla Çalışma İlişkileri Dergisi adlı yayınımız, çalışma hayatındaki yerini almıştır. Dergimiz, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularına yönelik olarak yayın yapar. Bu alanda hazırlanan ve konuyu çalışma hayatı ve sosyal güvenlik açısından ele alan Türkçe veya İngilizce akademik makaleler, belirlenen genel yayın ilkeleri çerçevesinde yayınlanır. Dergi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa çıkarılan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.
Dergimizin birinci sayısı basılmış olup ve bütün paydaşlara dağıtımı gerçekleşmiştir. Bu süreci takiben ikinci sayı için makale toplama süreci başlamıştır.
 
2010 / Cilt: 1 - Sayı: 1
 

 

İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULLARININ İŞLEVİ
Prof.Dr. Nergis MÜTEVELLİOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Beyhan AKSOY
  -PDF  
 

 

İSLAMİ SERMAYE VE SINIF : TÜRKİYE/KONYA MÜSİAD ÖRNEĞİ
Yrd.Doç.Dr.Şennur ÖZDEMİR
  -PDF  

 

 

ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK : ÖĞRETMENLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
Yrd.Doç.Dr. Şenay YÜRÜR, Doç.Dr.Aşkın KESER
  -PDF  

 

 

PSİKOLOJİK TACİZ OLGUSUNA 4857 SAYILI İŞ KANUNU AÇISINDAN BİR BAKIŞ
Öğretim Görevlisi Dr.Selver YILDIZ , Doç.Dr. İlknur KILKIŞ
  -PDF  
 

 

CEZA İNFAZ KURUMUNDAKİ MESLEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİN HÜKÜMLÜ İSTİHDAMINA KATKILARI
Dr.Orhan KOÇAK, Uzm.Serdar ALTUN
  -PDF  

 

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI NORMLARA GÖRE TÜRKİYE’DE YILLIK İZİN HAKKI VE KAMUDA ALT İŞVERENLİK İZİN UYGULAMASI
Dr.Necati KAYHAN
  -PDF  
 

 

EFFECTS OF ANKARA AGREEMENT WITHIN THE COMMUNITY LEGAL ORDER
Sosyal Güvenlik Başmüfettişi Celal POLAT
  -PDF  
 

 

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE TÜRK İŞÇİLERİNİN SERBEST DOLAŞIM VE AİLE BİRLEŞİMİ HAKLARI, SORUNLAR VE BEKLENTİLER
İş Müfettişi TEvfik BAYHAN
  -PDF    

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET