gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÜVENLİK STRATEJİLERİ DERGİSİ

Güvenlik Stratejileri Dergisi, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) tarafından 2005 yılından beri yılda iki kez (Nisan ve Ekim) yayınlanan disiplinler arası hakemli bir dergidir. Dergimiz 2011 Aralık ayından itibaren yeni bir yüz ile uluslararası hakemli bir dergi olarak yayımlanmaya başlanmış ve Türkçenin yanında İngilizce, Almanca ve Fransızca makale de kabul edilmektedir.

10 Mart 2016 Perşembe 09:20
GÜVENLİK STRATEJİLERİ DERGİSİ

Güvenlik Stratejileri Dergisi, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) tarafından 2005 yılından beri yılda iki kez (Nisan ve Ekim) yayınlanan disiplinler arası hakemli bir dergidir. Dergimiz 2011 Aralık ayından itibaren yeni bir yüz ile uluslararası hakemli bir dergi olarak yayımlanmaya başlanmış ve Türkçenin yanında İngilizce, Almanca ve Fransızca makale de kabul edilmektedir.
 
Dünyada saygın akademik indeksler bir dergiyi taramak için 5 yıl düzenli çıkma ve belirlenen kıstaslara uyma şartları aramaktadır. Bu açıdan bakıldığında "Güvenlik Stratejileri Dergisi"nin ilk sayısından itibaren düzenli, zamanında ve bilimsel kıstaslara uygun çıktığı görülecektir. 12. yayın yılına giren dergimiz halen ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı dışında, EBSCO (Academic Complete Search), International Security and Counter-Terrorism Reference Center (ISCTRC), Central and Eastern European Online Library, Index Copernicus, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi ve ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndexi tarafından taranmaktadır. Ayrıca ülkemizde sosyal bilimler alanında yayınlanmakta olan sadece birkaç derginin tarandığı Social Sciences Citiation Index (SSCI)'ya başvurma kararı almış bulunmaktayız.

b>Açık Kaynak Beyanı: Güvenlik Stratejileri Dergisi, açık erişime sahip bir dergidir. Bu siteden dergide yayımlanan tüm makalelerin tam metinlerine ücretsiz erişilebilir.

Yazışma Adresi:

Harp Akademileri Komutanlığı

Stratejik Araştırmalar Enstitüsü

Yenilevent İSTANBUL

Telefon: 0212 398 0100 dahili: 3842

Faks : 0212 398 01 00 dahili: 3802

E-posta: saren@harpak.edu.tr, guvenlikstratejileri@gmail.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET