gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİLEKÇELER

ELEKTRİKTE HAKSIZ FATURA İÇİN DİLEKÇE

ELEKTRİKTE HAKSIZ FATURA İÇİN DİLEKÇE  Tüketiciler kayıp-kaçak, dağıtım, iletim, perakende satış hizmet ve sayaç okuma bedellerinin yasalara, adalet ve hukuk anlayışına aykırı olarak elektrik faturalarına yansıtıldığını belirterek, "10 yıldan beri biz tüketicilerden alınan 5 kalem bedel ve bunların KDV’sinin faiziyle birlikte ödenmesini istedi.

PARASIZ YATILIK VE BURSLULUK ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDÎ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME

PARASIZ YATILIK VE BURSLULUK ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDÎ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME MEB parasız yatılılık ve bursluluk sınavlarına öğrencilerin katılabilmeleri için beyanname düzenlenmesi gerekiyor.

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİ PRİM İADESİ İÇİN BAŞVURUYOR

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİ PRİM İADESİ İÇİN BAŞVURUYOR Sözleşmeli personel prim kesilmemesi gereken ek ödemelerinden alınan primlerin iadesi için kurumlarına başvuruyor.

GEÇİCİ USTALIK YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

GEÇİCİ USTALIK YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapım işleri ustası olarak çalışan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Geçici Ustalık Yetki Belgesi almak isteyenler bir dilekçe ile aşağıdaki belgelerle başvurması gerekiyor.

ECZANE'DE BULAMADIĞINIZ İLACI BURAYA BİLDİRİN ÇÖZÜLSÜN

ECZANE'DE BULAMADIĞINIZ İLACI BURAYA BİLDİRİN ÇÖZÜLSÜN Türk Eczacılar Birliği tarafından internet erişimiyle piyasada ilacını bulamayanlar bildirimde bulunmaları sağlanıyor.

AİLE HAKİMLERİ ACİL NÖBETE İTİRAZ DİLEKÇESİ

AİLE HAKİMLERİ ACİL NÖBETE İTİRAZ DİLEKÇESİ Aile hekimlerinin acil nöbetlerine karşı dilekçelerle, aile hekimlerinin acil sağlık hizmetlerinin ayrı bir uzmanlık gerektirmesi ve dinlenme hakkını ihlal edilmesi nedenleriyle itiraz edilmesine yönelik Türk Tabipleri Birliği bir dilekçe hazırlayarak yayınladı.

KEY İTİRAZLARINDA SON GÜN 31 ARALIK 2012 MAHKEME DİLEKÇESİ VE AÇIKLAMALAR

KEY İTİRAZLARINDA SON GÜN 31 ARALIK 2012 MAHKEME DİLEKÇESİ VE AÇIKLAMALAR Haklarını alamayan veya eksik alanlar açısından iki olasılık söz konusudur.

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEM FORMU

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEM FORMU MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEM FORMU

ÖSYM DİLEKÇE GÖNDERME USUL VE ESASLARI

ÖSYM DİLEKÇE GÖNDERME USUL VE ESASLARI ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada Ek-1'de verilen Genel Amaçlı Dilekçe Örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme koyulabilmesi için adayın ne istediğini açıkça belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır. Aday, dilekçenin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

MECLİSE İSTEK VE ŞİKAYETTE BULUNMAK İSTEYENLER İÇİN TAVSİYELER

MECLİSE İSTEK VE ŞİKAYETTE BULUNMAK İSTEYENLER İÇİN TAVSİYELER TBMM İçtüzüğünün 116'cı ile 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanunun 4 ve 6'cı maddelerine göre Dilekçede Dikkat Edilmesi Gereken HususlaR.

BASİT YARGILAMA USULÜNDE DOLDURULMASI GEREKEN DAVA DİLEKÇESİ

BASİT YARGILAMA USULÜNDE DOLDURULMASI GEREKEN DAVA DİLEKÇESİ BASİT YARGILAMA USULÜNDE DOLDURULMASI GEREKEN DAVA DİLEKÇESİ

212 TL ALTINDA YETİM AYLIĞI ALAN ÖZÜRLÜLERİN YÜKSELME DİLEKÇESİ

212 TL ALTINDA YETİM AYLIĞI ALAN ÖZÜRLÜLERİN YÜKSELME DİLEKÇESİ Özürlü olduğunu belgeleyen ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklardan bu kurumlardan aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları bu madde gereğince durumlarına göre ödenebilecek tutardan daha az olanlara; aradaki fark alabilmek için sağlık raporu sevki için başvuru dilekçesi aşağıdadır.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dava Yolları ve Örnek Dilekçeler

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dava Yolları ve Örnek Dilekçeler Askerî Yüksek Idare Mahkemesinin Niteligi:,Askeri Yüksek Idare Mahkemesinde Kimler Dava Açabilir, Askerî Yüksek Idare Mahkemesinde Hangi Çesit Davalar Açilir, Askerî Yüksek Idare Mahkemesinde Dava Açma Sarti, Askerî Yüksek Idare Mahkemesinde Dava Açma Usulü, HARÇ MIKTARLARI (HARÇ PULU OLARAK)

Muhtaç Aylığı Başvuru Formu

Muhtaç Aylığı Başvuru Formu Muhtaç Aylığı Başvuru Formu

Gelir Testi Form/Belgesi

Gelir Testi Form/Belgesi Kişi başı aile içi geliri asgari ücretin 1/3 altında olan kişilerin genel sağlık sigortası başvuru form/belgesi. Kişiler Sosyal Yardımlaşma Vakfına gitmeden buradan elde edebilirler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Formları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Formları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Formları

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUN GEREĞİNCE YAPILAN TOPLANTI TUTANAĞI FORMU

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUN GEREĞİNCE YAPILAN TOPLANTI  TUTANAĞI  FORMU 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ GEREĞİNCE YAPILAN TOPLANTI TUTANAĞI FORMU

Maliye Bakanlığı Formları

Maliye Bakanlığı Formları Personel Bilgi Formları Kadro Formları Tanıtma Formu Kimlik Talep Formu Kayıp/Çalıntı Kimlik Formu Emeklilik İstek Dilekçesi Mal Bildirim Formu Yer Değiştirme İstem Formu Hususi Damgalı Pasaport Yüksek Öğrenim Staj Çizelgesi

TBMM Dilekçe Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

TBMM Dilekçe Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler TBMM Dilekçe Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Formları

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Formları 1. Yıllık İzin Formu 2. İşçi Yıllık İzin Formu 3. Sıhhi İzin Onayı 4. Mazeret İzin İsteği 5. Günlük Kısa Süreli İzin İsteme Dilekçesi 6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 7. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi 8. Personel Kimlik Kartı Bilgi Formu 9. Adres Fişi 10.Yönetim Bilgi Sistemine İlişkin Formlar 11.Aile Bildirimi Formu 12.Aile Durumu (Asgari Geçim İndirimi) Bildirimi 13.Yurt İçi Hizmet Sözleşmesi (4/B) (Açıklamalı) 14.Hizmet Sözleşmesi (4/C) (Açıklamalı) 15. Daimi İşçi Belirsiz Süreli İş Akdi 16. Yurt Dışı Hizmet Sözleşmesi (4/B) 17. Çalışma Bakanlığı Bilgi Formu 18. Emeklilik Belgesi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET