gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASI SGK EMEKLİ İKRAMİYESİ DİLEKÇESİ

Anayasa Mahkemesi ile en son çalışma nedeniyle ikramiye alamayan memurların SGK'ya başvuru dilekçesi aşağıdadır.

27 Eylül 2011 Salı 23:06
Anayasa Mahkemesi Kararı Sonrası SGK Emekli İkramiyesi Dilekçesi

SGK’YA BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA
.…./07/201x


 
Kurumunuzda …………….. emeklilik sicil numarasıyla, …./…./…. - …../…../…. tarihleri arasında memur olarak görev yaptım. Daha sonra da ……………. Kurumundan ………………….. emeklilik/tahsis numarası ile emekli oldum.
16.6.2010 günlü, 5997 sayılı Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14. maddesiyle, 8.6.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 89. maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının ikinci cümlesinin “Son defa bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve…” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Anayasa Mahkemesi’nce 12.5.2011 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
Bu iptal sonucu, TC Emekli Sandığı’na tabi olarak çalıştığım …….. yıl …….. aylık hizmet sürelerim için ödeme tarihindeki memur maaş katsayıları üzerinden tarafıma “emekli ikramiyesi” ödenmesini, talep ediyorum.
Saygılarımla.
(Adı-Soyadı-TC Kimlik No’su ve imza)
ADRES :
 


Kaynak:Yaklaşım

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET