gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BASİT YARGILAMA USULÜNDE DOLDURULMASI GEREKEN DAVA DİLEKÇESİ

BASİT YARGILAMA USULÜNDE DOLDURULMASI GEREKEN DAVA DİLEKÇESİ

22 Temmuz 2012 Pazar 01:25

 …….MAHKEMESİNE

DAVACI : (Adı Soyadı, TC Kimlik Numarası ) (Tüzel kişiler için Unvanı, varsa ticaret sicil numarası veya tüzel kişi kimlik numarası)

ADRESİ :

VEKİLİ (Kanuni Temsilcisi) :

ADRESİ :

DAVALI : (Adı Soyadı) (Tüzel kişiler için Unvanı, biliniyorsa ticaret sicil numarası veya tüzel kişi kimlik numarası)

ADRESİ :

DAVANIN KONUSU :

İDDİALARIN DAYANAĞI

OLAN BÜTÜN VAKIALARIN

AÇIK ÖZETLERİ : 1-

İDDİA EDİLEN HER BİR
VAKIANIN HANGİ DELİLLERLE
İSPAT EDİLECEĞİ :

DAYANILAN HUKUKİ
SEBEPLER :

TALEP SONUCU :
 


Davacının Adı Soyadı
İmzası
(varsa kanunî temsilcisinin veya vekilinin Adı Soyadı imzası)

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET