gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DERNEKLER İÇİN BİLDİRİM BELGELERİ

Alındı Belgesi, Dernek Kuruluş Bildirimi, Genel Kurul Sonuç Bildirimi, Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Tasdik Şerhi Formu, Gider Makbuzu, Yetki Belgesi, Beyanname Örneği, Proje Bildirimi, Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi

11 Ocak 2011 Salı 19:45
Dernekler İçin bildirim Belgeleri

Dernekler İçin bildirim Belgeleri

Alındı Belgesi, Dernek Kuruluş Bildirimi, Genel Kurul Sonuç Bildirimi, Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Tasdik Şerhi Formu, Gider Makbuzu, Yetki Belgesi, Beyanname Örneği, Proje Bildirimi, Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi

  

(EK-1)   Alındı Belgesi

(EK-2)   Dernek Kuruluş Bildirimi

(EK-3)   Genel Kurul Sonuç Bildirimi

(EK-4)   Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi

(EK-5)   Türkiye'de Kurulu Vakıfların Yurt DışındaFaaliyette Bulunma İzin Başvuru Formu

(EK-6)   Yabancı Tüzel Kişiliklerin Türkiye'deFaaliyette Bulunabilmelerine İlişkin Başvuru Formu

(EK-7)   Türkiye Temsilciliği Ana Statüsü (4963 SayılıKanun)

(EK-8)  Türkiye'de Temsilcilik Açmasında İzin VerilenYabancı Vakıf, Dernek ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Vereceği FaaliyetBildirimi

(EK-9)   Türkiye Temsilciliği Ana Statüs (5253 SayılıKanun)

(EK-10) Alındı Belgesi Kayıt Defteri

(EK-11) Tasdik Şerhi Formu

(EK-12) Tasdik Defteri

(EK-13) Gider Makbuzu

(EK-14) Ayni Yardım Teslim Belgesi

(EK-15) Ayni Bağış Alındı Belgesi

(EK-16) İşletme Hesabı Tablosu

(EK-17) Alındı Belgesi

(EK-18) Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri

(EK-19) Yetki Belgesi

(EK-20) Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesi

(EK-21) Dernek Beyannamesi Örneği

(EK-22) Dernek Kütük Defteri

(EK-23) Proje Bildirimi

(EK-24) Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi

(EK-25) Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi

(EK-26) Taşınmaz Mal Bildirimi

 

DİĞER EKLER

(EK-2860S.K.) Makbuz Bilet Kayıt Defteri

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET