gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DES:’KAMUDA BEYAZ MEMUR, ZENCİ MEMUR AYIRIMI VAR’

DES Genel Başkanı Gürkan Avcı,Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak,Memurlar arasındaki farklılkların kaldırılmasını talep etti.

31 Aralık 2010 Cuma 14:38
DES:’Kamuda Beyaz Memur, Zenci Memur Ayırımı Var’

DES Genel Başkanı Gürkan Avcı,Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak,Memurlar arasındaki farklılkların kaldırılmasını talep etti.
Aynı eğitimi almış, aynı niteliklere sahip ve aynı işi yapan fakat farklı devlet kurumlarında çalışan memurlar arasında 4 kata varan oranlarda ücret dengesizliği bulunduğunu ve kamuda ‘Beyaz memurlar’ ve ‘Zenci Memurlar’ ayırımına devam edildiğini ifade eden Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a mektup göndererek memurlar arasında yıllardır devam eden ücret adaletsizliğini düzeltmesini istedi.
Kamuda işçi ile memur arasında olduğu gibi memurların kendi aralarında da büyük ücret adaletsizlikleri bulunduğunu söyleyen DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a “2006 yılında 'eşit işe eşit ücret' vaadiyle yaklaşık 1 milyon 300 bin memura 450 TL'lik denge tazminatını kararlaştırmış ve 2009 itibarıyla tamamlanması hedeflenmişti ve 136 TL'si verilmişti. Kalan 314 TL’yi ödeme taahhüdünden vazgeçerek önümüze ‘kamuda ücret dengesi” adıyla yeni bir ek ödeme planı getirildi. Yetki Bakanlar Kurulu'na verilerek süre 2011 yılına kadar uzatıldı. Fakat bu düzenlemeyle değil 'eşit işe eşit ücret' verilmesi kamuda ki yüksek maaş alan ve ücret dengesizliğine mesnet teşkil eden bazı memurlara ek ödeme yapabilmenin ve ücret uçurumunu daha da derinleştirmenin zemini hazırlandı. Bu uygulama milyonlarca memuru ve aile fertlerini üzen, onurunu inciten, adaletten ve eşitlikten yoksun bir uygulamadır. Bu nedenle sizden kamudaki ücret adaletsizliğini 2011 genel seçimlerine kadar düzeltmenizi ve adil, hakkaniyetli bir ücret politikası oluşturmanızı bekliyoruz” dedi.
Birçok memurun yüksek ücret veren kamu kurumlarına geçmek için siyasi ve bürokratik merkezleri aşındırdığını ve bu duruma biran önce son verilmesi gerektiğini söyleyen Avcı, mektubunda şunları kaydetti; “Sayın Başbakanım, Anayasamızın 128’inci maddesinde; kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle gördürüleceği, memurlar ve diğer kamu görevlerini aylık ve diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği, 55’nci maddesinde; çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlarından yararlanmaları için Devlet’in gerekli tedbirleri alacağı hükme bağlanmıştır.
Öte yandan, Anayasanın 10. maddesindeki “Kamu önünde eşitlik ilkesi” hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil hukuksal eşitlik ön görülmüştür. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı tutunmalarını sağlamak. Ayrım yapılmaması ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir.
Devlet memurlarının hak ve sorumlulukları, aylıkları, ödenekleri ve diğer özlük hakları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu itibarla, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları, Sanayi ve Ticaret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık, Enerji, Ulaştırma, Dışişleri ve Maliye Bakanlığı gibi bazı bakanlıklara ve Başbakanlığa bağlı; Merkez Bankası, ÖİB, RTÜK, TRT, SPK, BOTAŞ, TOKİ ve Üst Kuruluşlar gibi birçok kamu kurum ve kuruluşunda çalışan kamu görevlilerine, diğer kamu çalışanlarına nazaran 4 kata varan oranlarda ücretler ödenmekte, genel ödemelere ilave olarak çeşitli adlarla ek ve yan ödemeler yapılmaktadır.
Devletimizin vazgeçilmez ve asli görevlerini ifa emek için görev yapmakta olan, 657 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği yapılanlar haricinde herhangi bir adla ek ve yan ödeme, ikramiye ve döner sermaye almayan eğitim işkolu çalışanları başta olmak üzere bir çok kamu görevlisi mağdur durumdadır.
Anayasamızın amir hükümleri uyarınca, memurların kahir ekseriyetinin aleyhine olan maaş adaletsizliğini sağlayan ücret politikalarının son bulması ve anılan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele her ay yapılan ek ödemelerin en yüksek tutarı üzerinden bu mağdur kesimlere de aylık ek ödeme yapılmasını arz ederim.”
Aynı eğitimi almış, aynı niteliklere sahip ve aynı işi yapan fakat farklı devlet kurumlarında çalışan memurlar arasında 4 kata varan oranlarda ücret dengesizliği bulunduğunu ve kamuda ‘Beyaz memurlar’ ve ‘Zenci Memurlar’ ayırımına devam edildiğini ifade eden Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a mektup göndererek memurlar arasında yıllardır devam eden ücret adaletsizliğini düzeltmesini istedi.
Kamuda işçi ile memur arasında olduğu gibi memurların kendi aralarında da büyük ücret adaletsizlikleri bulunduğunu söyleyen DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a “2006 yılında 'eşit işe eşit ücret' vaadiyle yaklaşık 1 milyon 300 bin memura 450 TL'lik denge tazminatını kararlaştırmış ve 2009 itibarıyla tamamlanması hedeflenmişti ve 136 TL'si verilmişti. Kalan 314 TL’yi ödeme taahhüdünden vazgeçerek önümüze ‘kamuda ücret dengesi” adıyla yeni bir ek ödeme planı getirildi. Yetki Bakanlar Kurulu'na verilerek süre 2011 yılına kadar uzatıldı. Fakat bu düzenlemeyle değil 'eşit işe eşit ücret' verilmesi kamuda ki yüksek maaş alan ve ücret dengesizliğine mesnet teşkil eden bazı memurlara ek ödeme yapabilmenin ve ücret uçurumunu daha da derinleştirmenin zemini hazırlandı. Bu uygulama milyonlarca memuru ve aile fertlerini üzen, onurunu inciten, adaletten ve eşitlikten yoksun bir uygulamadır. Bu nedenle sizden kamudaki ücret adaletsizliğini 2011 genel seçimlerine kadar düzeltmenizi ve adil, hakkaniyetli bir ücret politikası oluşturmanızı bekliyoruz” dedi.
Birçok memurun yüksek ücret veren kamu kurumlarına geçmek için siyasi ve bürokratik merkezleri aşındırdığını ve bu duruma biran önce son verilmesi gerektiğini söyleyen Avcı, mektubunda şunları kaydetti; “Sayın Başbakanım, Anayasamızın 128’inci maddesinde; kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle gördürüleceği, memurlar ve diğer kamu görevlerini aylık ve diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği, 55’nci maddesinde; çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlarından yararlanmaları için Devlet’in gerekli tedbirleri alacağı hükme bağlanmıştır.
Öte yandan, Anayasanın 10. maddesindeki “Kamu önünde eşitlik ilkesi” hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil hukuksal eşitlik ön görülmüştür. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı tutunmalarını sağlamak. Ayrım yapılmaması ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir.
Devlet memurlarının hak ve sorumlulukları, aylıkları, ödenekleri ve diğer özlük hakları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu itibarla, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları, Sanayi ve Ticaret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık, Enerji, Ulaştırma, Dışişleri ve Maliye Bakanlığı gibi bazı bakanlıklara ve Başbakanlığa bağlı; Merkez Bankası, ÖİB, RTÜK, TRT, SPK, BOTAŞ, TOKİ ve Üst Kuruluşlar gibi birçok kamu kurum ve kuruluşunda çalışan kamu görevlilerine, diğer kamu çalışanlarına nazaran 4 kata varan oranlarda ücretler ödenmekte, genel ödemelere ilave olarak çeşitli adlarla ek ve yan ödemeler yapılmaktadır.
Devletimizin vazgeçilmez ve asli görevlerini ifa emek için görev yapmakta olan, 657 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği yapılanlar haricinde herhangi bir adla ek ve yan ödeme, ikramiye ve döner sermaye almayan eğitim işkolu çalışanları başta olmak üzere bir çok kamu görevlisi mağdur durumdadır.
Anayasamızın amir hükümleri uyarınca, memurların kahir ekseriyetinin aleyhine olan maaş adaletsizliğini sağlayan ücret politikalarının son bulması ve anılan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele her ay yapılan ek ödemelerin en yüksek tutarı üzerinden bu mağdur kesimlere de aylık ek ödeme yapılmasını arz ederim.”Dendi.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET